Delphi » FAQ
FAQ

3 komentarzy

Można też spróbować wpisać taki kod w zdarzeniu OnKeyDown:
if key=vk_up then {coś}

vk_up - góra, vk_down - dół, vk_left - lewa, vk_right - prawa.

Jeżeli to nie zadziała to sprawdź czy nie jest zaznaczony któryś z komponentów (np. na TButton). Jeżeli tak jest to ustaw właściwość TabStop na false.

Coś nie działa. Umieściłem kod w procedurze OnKeyDown formularza i ustawiłem nawet KeyPreview na true. To zdarzenie wydaje się po prostu nie reagować na klawisze strzałek :|

a nie brak # przed liczbą ?? :|