Delphi FAQ

Jak przejść do dowolnej linii w komponencie SynEdit

Coldpeer

Jak zrealizować popularną opcję "Skocz do linii", występujących w edytorach programistycznych? Jeśli używasz komponentu SynEdit, możesz skorzystać z poniższego kodu:

var s : string;
begin
  s := InputBox('Skocz do linii...', 'Podaj numer linii, do której chcesz przejść', '');
  try
    if StrToInt(s) in [1..SynEdit.Lines.Count] then
    begin
      SynEdit.CaretY := StrToInt(s);
      SynEdit.CaretX := 1;
    end else ShowMessage('Podana liczba jest mniejsza od 1 albo większa od ilości wierszy!');
  except
    ShowMessage('Nie podałeś liczby!');
  end;
FAQ

2 komentarzy

Proszę bardzo:

SynEdit.CaretY - wiersz
SynEdit.CaretX - znak

Myślałem, że sam kod na to wskazuje...

Już mogłeś sie wysilić i opisać po prostu umiejscawianie karetki w dowolnym miejscu tekstu