Delphi » FAQ

Jak przechwycić adres WWW wpisany w przeglądarce

Adam Boduch

Pierwszy sposób

Rozwiązanie działające wyłącznie z IE.

Odpowiedź pochodzi z grupy dyskusyjnej: pl.comp.lang.delphi:

Function GetText(WindowHandle: hwnd):string;
var
 txtLength : integer;
 buffer: string;
begin
 TxtLength := SendMessage(WindowHandle, WM_GETTEXTLENGTH, 0, 0);
 txtlength := txtlength + 1;
 setlength (buffer, txtlength);
 sendmessage (WindowHandle,wm_gettext, txtlength, longint(@buffer[1]));
 result := buffer;
end;

function GetURL:string;
var
 ie,toolbar,combo,
 comboboxex,edit,
 worker,toolbarwindow:hwnd;
begin
 ie := FindWindow(pchar('IEFrame'),nil);
 worker := FindWindowEx(ie,0,'WorkerA',nil);
 toolbar := FindWindowEx(worker,0,'rebarwindow32',nil);
 comboboxex := FindWindowEx(toolbar, 0, 'comboboxex32', nil);
 combo := FindWindowEx(comboboxex,0,'ComboBox',nil);
 edit := FindWindowEx(combo,0,'Edit',nil);
 toolbarwindow := FindWindowEx(comboboxex, 0, 'toolbarwindow32', nil);

 result := GetText(edit);
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
 ShowMessage(GetURL);
end;

Drugi sposób

Rozwiązanie kombytabilne również z innymi przeglądarkami.

UWAGA
W uses dodajemy: DdeMan

const
 BSRV_FIREFOX = 'Firefox';
 BSRV_OPERA = 'Opera';
 BSRV_NETSCAPE = 'Netscape';
 BSRV_IEXPLORE = 'IExplore';

Pora na funkcję realizującą zadanie:

function GetURL(const BrowserService: String): String;
var
 S: String;
begin
 with TDdeClientConv.Create(nil) do
 try
  SetLink(BrowserService, 'WWW_GetWindowInfo');
  S := String(RequestData('0xFFFFFFFF'));
  Result := Copy(S, 2, PosEx('"', S, 2) - 2);
  CloseLink;
 finally
  Free;
 end;
end;

A oto kolejna funkcja uwzględniająca fakt że user może korzystać z wielu przeglądarek na raz.

function GetURLS: TStringList;
var
 Temp : String;
begin
 result:=TStringList.Create;
 with result do
 begin
  Temp:=GetURL(BSRV_FIREFOX);
  if Temp<>'' then
  begin Add(Temp);Temp:=''; end;
  Temp:=GetURL(BSRV_OPERA);
  if Temp<>'' then
  begin Add(Temp);Temp:=''; end;
  Temp:=GetURL(BSRV_NETSCAPE);
  if Temp<>'' then
  begin Add(Temp);Temp:=''; end;
  Temp:=GetURL(BSRV_IEXPLORE);
  if Temp<>'' then
  begin Add(Temp);Temp:=''; end;
 end;
end;
FAQ

8 komentarzy

Ostatnia procka (tzn. Button1Click) powinno być "showmessage(GetURL)" nie "shomessage(GetURL)". Gdzieś ci Adam wcięło jedną literkę ;)

Juz poprawione! Dzieki :)

A u mnie na WinXPdziała dopiero gdy jest tak:
worker := FindWindowEx(ie,0,'WorkerW',nil);
ciekawe dlaczego ?

bardzo przydatny kodzik... tego szukałem ;)

Dobra wszystko fajnie chodzi ale na IE a jak mam przechwycic adres strony z Opery ????

napewno się zastosuje gdzieś w swoich programikach! thx

Nie ma problemu...
Na dniach dodam jeszcze pare artow...
Cos zwiazanego z procesami... hmm a moze i dluzsze teksty:
-programowanie gier w delphi
-uzycie sqlite
-wykorzystanie VirtualTreeview
ponadto zapraszam: http://www.mbaszczewski.jogger.pl/