Delphi » FAQ

Jak pokazać lub ukryć ikony na pulpicie

code
const
   Ukryj: Boolean = False;
var
   Uchwyt: HWND;
begin
   Uchwyt := FindWindow('progman', nil );

   if Ukryj = False
   then
      ShowWindow(Uchwyt, SW_HIDE)   // Ukryj ikony
   else
      ShowWindow(Uchwyt, SW_SHOW);   // Pokaż ikony

   Ukryj := not Ukryj;
end;

Powyższa procedura, w zależności od wartości Ukryj w chwili jej wywołania, pokazuje lub ukrywa ikony znajdujące się na pulpicie.

FAQ

3 komentarzy

Ja mam lepsze rozwiązanie:
Procedure Pulpit(Widoczny:Boolean);
Var Handle:THandle;
Begin
Handle:=FindWindowEx(FindWindow('Progman',Nil),0,'SHELLDLL_DefView',Nil);
If Widoczny Then ShowWindow(Handle,SW_Show)
Else ShowWindow(Handle,SW_Hide);
End;

cos niedziala :(

@Szymek A co w tym lepszeg?
@KuBa Wszystko działa.
Tylko on próbuje zmienić wartość stałej, a stała jest stała, więc z definicji nie da się jej zmienić. W OnButton daj tą procedurkę, a stałą "Ukryj" zadeklaruj jako zmienną globalną.