Delphi » FAQ

Jak podzielić słowa wg. spacji

Adam Boduch

Oto procedura:

procedure DivWords(Value : String; var Words : TStrings);
var
 i : Integer;
 iPos : Integer;
 Word : String;
begin
 Insert(' ', Value, 1);
 for I := 0 to Length(Value) -1 do
 begin
  if Value[i] = ' ' then
  begin
   iPos := I;
   repeat
    Inc(iPos);
    Word := Copy(Value, i, iPos);
   until Word[iPos] = ' ';
   Words.Add(Word);
  end;
 end;
end;

A to sposób wykorzystania tej procedury:

procedure MakeDivWords(AnyText: String);
var Words : TStrings;
begin
 Words := TStringList.Create;
 DivWords(AnyText, Words);
 ShowMessage(Words.Text);
 Words.Free;
end;
FAQ

2 komentarzy

http://www.delphibasics.co.uk/RTL.asp?Name=TStringList#Ex3

fajne procedurki Implode/Explode można znaleźć tu: http://www.swissdelphicenter.ch/torry/showcode.php?id=1326 polecam, kto ich nie ma. Naprawdę przydatne ;-)

Words.Separator...