Delphi FAQ

Jak podzielić słowa wg. spacji

Adam Boduch

Oto procedura:

procedure DivWords(Value : String; var Words : TStrings);
var
  i : Integer;
  iPos : Integer;
  Word : String;
begin
  Insert(' ', Value, 1);
  for I := 0 to Length(Value) -1 do
  begin
    if Value[i] = ' ' then
    begin
      iPos := I;
      repeat
        Inc(iPos);
        Word := Copy(Value, i, iPos);
      until Word[iPos] = ' ';
      Words.Add(Word);
    end;
  end;
end;

A to sposób wykorzystania tej procedury:

procedure MakeDivWords(AnyText: String);
var Words : TStrings;
begin
  Words := TStringList.Create;
  DivWords(AnyText, Words);
  ShowMessage(Words.Text);
  Words.Free;
end;
FAQ

2 komentarzy

http://www.delphibasics.co.uk/RTL.asp?Name=TStringList#Ex3

fajne procedurki Implode/Explode można znaleźć tu: http://www.swissdelphicenter.ch/torry/showcode.php?id=1326 polecam, kto ich nie ma. Naprawdę przydatne ;-)

Words.Separator...