Delphi » FAQ

Jak pobrać uchwyt okna nad którym znajduje się kursor

Adam Boduch

Aby pobrać uchwyt okna nad którym znajduje się kursor, wystarczy skorzystać z funkcji API - WindowFromPoint oraz GetCursorPos. Oto kod dla Win32 oraz dla .NET:

// .NET
uses Windows, System.Text; // <-- potrzebny moduł

var
 P : TPoint;
 H : THandle;
 Buffer : StringBuilder;

begin
{ utworzenie klasy }
 Buffer := StringBuilder.Create(128);
{ pobranie pozycji kursora }
 GetCursorPos(P);
{ pobranie uchwytu okna }
 H := WindowFromPoint(P);
{ dla przykładu - pobranie tekstu okna nad którym znajduje się kursor }
 GetWindowText(H, Buffer, Buffer.Capacity);
 { Buffer.ToString zawiera tekst okna }
 Buffer.Free;
end;

// Win32

uses Windows;

var
 P : TPoint;
 H : THandle;
 Buffer : array[1..128] of Char;

begin
{ pobranie pozycji kursora }
 GetCursorPos(P);
{ pobranie uchwytu okna }
 H := WindowFromPoint(P);
{ dla przykładu - pobranie tekstu okna nad którym znajduje się kursor }
 GetWindowText(H, Buffer, SizeOf(Buffer));
 { Buffer zawiera tekst okna }
end;
FAQ

5 komentarzy

nie ma jak to Win32 ,NET jest do d**y nawet nie ma tam [delphi]showmessage('')[/delphi]

hehe :) Wez sie nie odzywaj jak, nie wiesz o czy mowisz... :) Łatwo powiedziec jest do dupy, jak nie wiesz co to jest dokladnie... :-/

Wersja Dla BCB :
np:
Dodajemy Komponent TTimer i :
Unit1.h :

public: // User declarations
//TPoint P;
tagPOINT P;
THandle H;
char Buffer[127];

Unit1.cpp :

void __fastcall TForm1::Timer1Timer(TObject *Sender)
{
GetCursorPos(&P);
int a = GetWindowText(WindowFromPoint(P), Buffer, sizeof(Buffer));
Caption = IntToStr(a);
}

Działa dobrze ;-)

Adam: prawda, że zamierzasz napisać książkę o .NET w Delphi? :>

Można także skożystać z kodu \"Jak wyciągnąć hasło ukryte pod gwiazdkami?\" ze stronki http://www.tomex.kom.pl/index[...]amp;program=delphi&faq=26