Delphi » FAQ

Jak pobrać uchwyt ( Handle ) dowolnego okna

Adam Boduch

Służy do tego funkcja "FindWindow". Żeby pobrać uchwyt należy znać właściwość "Caption" lub "ClassName". Jeżeli nie znamy, któregoś z tych elementów wstawiamy nil. Przykład pobrania uchwytu okna, którego Caption jest przekazywany w parametrze funkcji.

function GetWindowHandle(Name: string): THandle;
begin
  Result:= FindWindow(nil, PChar(Name));
end;
FAQ

1 komentarz

Adamie, Adamie!
Podaj ile masz lat i skąd jesteś