Delphi » FAQ

Jak pobrać nazwę komputera

Adam Boduch
var
  Comp : String;
  Buff : DWORD;
begin
  Buff := MAX_COMPUTERNAME_LENGTH + 1; //stała MAX_COMPUTERNAME_LENGTH ma wartość 15
  SetLength(Comp, Buff);
  GetComputerName(PChar(Comp), Buff);
  ShowMessage(PChar(Comp)); //konstrukcja PChar(Comp) powoduje obcięcie ciągu znaków na pierwszym znaku #0
FAQ

0 komentarzy