Delphi » FAQ

Jak pobrać ikony programów

Adam Boduch

Należy skorzystać z modułu SHELLAPI oraz funkcji ExtractIcon

uses ShellApi; 

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 
begin 
  Image1.Picture.Icon.Handle:=
  ExtractIcon(Hinstance,'c:Program.exe',32); 
end;

Zobacz także:

FAQ

1 komentarz

Myślę, że temat został potraktowany zbyt lakonicznie. Ikony programów potrafią często być dużo bardziej skomplikowanymi strukturami niż by się to wydawało.
Osobiście mam dużo problemów z tym tematem i wiem, że nie jest to takie proste.
z wyrazami szcunku Maciej Panaś