Delphi FAQ

Jak ograniczyć położenie kursora myszki

Adam Boduch

Służy do tego funkcja ClipCursor. A całość może wyglądać np. tak:

var
  R : TRect;
begin
  with R do
  begin
    Top := 20;
    Bottom := 20;
    Left := 20;
    Right := 20;
  end;
  ClipCursor(@R);
end;

żeby pozbyć się ograniczenia należy wywołać

ClipCursor(0);
FAQ

0 komentarzy