Delphi » FAQ

Jak ograniczyć położenie kursora myszki

Adam Boduch

Służy do tego funkcja ClipCursor. A całość może wyglądać np. tak:

var
 R : TRect;
begin
 with R do
 begin
  Top := 20;
  Bottom := 20;
  Left := 20;
  Right := 20;
 end;
 ClipCursor(@R);
end;

żeby pozbyć się ograniczenia należy wywołać

ClipCursor(0);
FAQ

0 komentarzy