Delphi FAQ

Jak odczytać zawartość pliku w Delphi 8.NET

Adam Boduch

Poniżej znajduje się kod, który zadziała jedynie w Delphi 8 .NET. Umożliwia on odczytanie zawartości danego pliku i wyświetlenie go na ekranie. Program jest konsolowy!

program P3_24;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
  System,
  System.IO;
 
var
  S : StreamReader;
  Path : String;
 
begin
  Console.WriteLine('Program wyświetli zawartość pliku na ekranie');
  Console.Write('Podaj ścieżkę pliku: ');
  Path := Console.ReadLine;  // pobranie ścieżki wpisanej przez użytkownika
 
  S := StreamReader.Create(Path);
 
  while (S.ReadLine <> nil) do
  begin
  { odczytujemy plik linia po linii }
    Console.WriteLine(S.ReadLine);
  end;
 
  Console.WriteLine('--');
  Console.WriteLine('Naciśnij Enter aby zakończyć');
  Console.ReadLine;
 
end.

Program uruchamia się pod konsolą, wyświetla zawartość pliku na podstawie ściezki podanej przy uruchamianiu. Program korzysta ze strumieni!

FAQ

2 komentarzy

to juz dawno bylo wiadomo... ;]

Patrząc na taki przykład można wnioskować jedno - zabrałeś się za pisanie książki o Delphi 8.NET - zgadłem? :>