Delphi » FAQ

Jak odczytać numer seryjny partycji lub dyskietki

Adam Boduch
var
 Bufor:array[0..MAX_PATH] of Char;
 MaxCompLength, FileSystemFlags: Cardinal;
 Drive:Char;
 Serial:DWORD;
begin
 Drive:='A';
 GetVolumeInformation(PChar(Drive + ': '),Bufor,SizeOf(Bufor),
  @Serial,MaxCompLength,FileSystemFlags,nil,0);
end;

Zmienna Serial posiada numer seryjny dyskietki, a Bufor etykietę. W przypadku dysku podaje numer partycji.

FAQ

3 komentarzy

Nie wiem czy mi się wydaje czy MaxCompLength, FileSystemFlags powinny być typu cardinal -> ale sprzeczać się nie będę :)

Ale ja będe bo musi być, innaczej error wyskakuje :P

a jak to wyświetlić w edit?