Delphi » FAQ

Jak odczytać nazwę zalogowanego użytkownika

Adam Boduch
var
  User : String;
  Buff : DWORD;
begin
  // długość nazwiska
  Buff := 256; //stała UNLEN
  SetLength(User, Buff);
  GetUserName(PChar(User), Buff);
  ShowMessage(PChar(User)); //konstrukcja PChar(User) spowoduje obcięcie ciągu znaków na pierwszym znaku #0
FAQ

4 komentarzy

Bardzo przydatne :-)

Jak dla mnie przydałaby się jeszcze linijka:
User:=Copy(User, 1, Pos(#0, User));
przed ShowMessage. Wtedy można dać na przykład Buff:=80; i każda nazwa użytkownika się zmieści, a ta linijka obetnie wszystko od zakończenia nazwy.

Ale pod 2000 to chyba nie działa?? Przynajmniej u mnie a jak zrobić takie coś pod 2000??Z góry Dziękuje