Delphi » FAQ

Jak odczytać ścieżkę katalogu Windows i System

Adam Boduch

Do uzyskiwania takiej informacji służą funkcje WinAPI: GetWindowsDirectory i GetSystemDirectory.

var
  WDir : array[0..255] of char;
begin
  GetSystemDirectory(WDir, SizeOf(WDir));
  Writeln(WDir);
end.

Żeby uzyskać ścieżkę katalogu System należy po prostu zamiast GetWindowsDirectory podstawić GetSystemDirectory.

Istnieje także funkcja GetTempPath - oto jak z niej korzystać:

var
  Buffer: array[0..255] of char;
begin
  GetTempPath(SizeOF(Buffer), Buffer);
  Writeln(Buffer);
end.
FAQ

1 komentarz

Oficialnie wszystko pięknie i ładnie, ale po kompilacji i poprawnych testach na Windows98, na WinXP procedurka nie zwróciła wyników :/