Delphi » FAQ

Jak dodać element do TTreeView podczas dzialania programu

chmolu

Nic prostrzego:


   // TreeView1.Items.Clear; //czyszczenie listy
    TreeView1.Items.Add(nil, 'Główny element'); //dodanie głównego elementu
    TreeView1.Items.AddChild(Rodzic,'Podelement'); //dodanie podelementu

Zamiast rodzic możemy wpisać np.

TreeView1.Selected;

co spowoduje dodanie podelementu do zaznaczonego itema.

FAQ

2 komentarzy

Niby nic... ale bardzo mi pomogło :).

Oto mi chodziło, dzięki