Delphi » FAQ

Jak łatwo sprawdzić rozmiar pliku

Demonical Monk

Przedstawiam ciekawą funkcję, która jest znacznie łatwiejsza w użyciu i nie potrzebuje otwierać pliku, co powoduje że bardzo łatwo, bez problemów można sprawdzić rozmiar pliku.

function CheckFileSize(FileName : String) : Integer;
var
  Plik : TSearchRec;
begin
  if FindFirst(FileName, faAnyFile, Plik) = 0 then
    Result := Plik.Size
  else
    Result := -1;
  FindClose(Plik);
end;

Funkcji używa się bardzo łatwo, zwraca ona wynik w Integer, więc jeśli chcesz zapisać ją do TEdit, musisz ją przekonwertować do postaci String:

Edit1.Text := inttostr(CheckFileSize('X:\Plik.exe'));

Normalnie używa się funkcji w ten sposób:

RozmiarPliku := CheckFileSize('X:\Plik.exe');

Zamiast X:\Plik.exe, należy wstawić ścieżkę do pliku, jest to jedyny parametr funkcji.
Jeśli macie jakieś uwagi, śmiało komentujcie.

FAQ

5 komentarzy

fajna rzecz :-)

Tera to dajesz jak 3 tygodnie temu szukałem to pana ni było

...

takiego czegoś szukałem;] ale nie prościej od razu tak:?

function CheckFileSize(FileSizee : String) : Integer;
var
  Plik : TSearchRec;
begin
  if FindFirst(FileSizee, faAnyFile, Plik) = 0 then result:= PLik.Size else result := 0;
  FindClose(Plik);
end; 

Tera to dajesz jak 3 tygodnie temu szukałem to pana ni było

Powinno być

function CheckFileSize(FileName : String) : Integer;
var
  Plik : TSearchRec;
begin
  if FindFirst(FileName, faAnyFile, Plik) = 0 then 
    Result := Plik.Size 
  else 
    Result := -1;
  FindClose(Plik);
end;

Wtedy wiadomo, że pliku nie znaleziono i można dać stosowne info dla usera. Ale to kosmetyka