Jak zrobić animowaną ikone programu

tomaszos
var 
 icon1: Boolean; // globalna zmienna

 {....} 

procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject); 
begin 
 icon1 := not Icon1; 
 case Icon1 of 
  True: Application.icon := Image1.Picture.Icon; 
  False: Application.icon := Image2.Picture.Icon; 
 end; 
end; 

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 
begin 
 icon1 := True; 
end; 

Kod pochodzi ze strony www.swissdelphicenter.ch.

3 komentarzy

Mama! A jak to tak zlobić, zeby to bylo bez tych, jakiś imagów, czy jakos tak?

bardzo odkrywcze :-((