Jak pobrac kolor i zamienić go na kod HTMLa

lofix
var
 Kolor: string;
 R, G, B: Integer;
begin
 R := GetRValue(Panel1.Color);
 G := GetGValue(Panel1.Color);
 B := GetBValue(Panel1.Color);
 Kolor := '<#' + IntToHex(R, 2) + IntToHex(G, 2) + IntToHex(B, 2) + '>';
 Showmessage(Kolor);
end;

PS:Zamiast Panel.Color mozna uzyc ColorDialog

1 komentarz

A jakby ktoś nie wiedział jak to można wykożystać to napisze:

var
 Kolor: string;
 R, G, B: Integer;
begin
 R := GetRValue(Image1.Canvas.Pixels[x,y]);
 G := GetGValue(Image1.Canvas.Pixels[x,y]);
 B := GetBValue(Image1.Canvas.Pixels[x,y]);
 Kolor := IntToHex(R, 2) + IntToHex(G, 2) + IntToHex(B, 2);
 Form1.Caption := Kolor;
end;

Powoduje to pobranie wartości koloru z danego pixela na Image1.