Delphi » FAQ

Dialogs - zastosowanie i kody źródłowe

like_prog

Dialogs - Zastosowanie i kody źródłowe

Witam.
W tym artykule chciałbym opisać zastosowanie i wykorzystanie komponentów, z zakładki pt. Dialogs (ang.Dialogi lub Okna dialogowe). Kto z nas zapamięta tyle operacji, a są one tak banalne że według niektórych nie opłaca się ich uczyć, ale dla potrzebujących wszystko będzie opisane w poniższym artykule. Służą one głównie do ulepszania i modyfikowania pól edycyjnych , (a takie opisze w tym tekście) tj.
-Memo
-RichEdit
-Image ( wyjątek : SavePictureDialog oraz OpenPictureDialog )[ Image nie jest polem edycyjnym !! ]
Wszystkie operacje będš wykonywane na dwóch powyższych komponentach.

Zacznijmy od " OpenDialog ":
Służy on do otwierania zawartości pliku, do dowolnego komponentu typu String, poprzez jego uprzedni wybór.
Kod źródłowy otwierający tekst (*.txt) do Memo1.

if OpenDialog1.Execute then
Memo1.Lines.LoadFromFile(OpenDialog1.Filename);

SaveDialog
Służy on do zapisywania zawartości komponentu typu String do dowolnego pliku , poprzez jego uprzedni wybór.
Kod źródłowy zapisywania tekstu do pliku.

if OpenDialog1.Execute then
Memo1.Lines.SaveToFile(OpenDialog1.Filename);

OpenPictureDialog
Służy on do wczytywania obrazka z pliku do komponentu Image.
Kod źródłowy otwierania pliku do Image

if OpenPictureDialog1.Execute then
Image1.Picture.LoadFromFile(OpenPictureDialog1.Filename);

SavePictureDialog
Służy on do zapisywania obrazka z komponentu Image do pliku, po uprzednim jego wybraniu.
Kod źródłowy zapisywania obrazka do pliku

 if SavePitureDialog1.Execute then
Image1.Picture.SaveToFile(SavePictureDialog1.Filename);

FontDialog
Służy on do zmiany czconki w komponencie tesktowym ( tu RichEdit ).
Kod źródłowy zmiany czcionki

FontDialog1.Font.Assign(RichEdit1.SelAttributes);
 if FontDialog1.Execute then
  CurrText.Assign(FontDialog1.Font);
 SelectionChange(Self);
 RichEdit1.SetFocus;

ColorDialog
Służy on do zmieniania np.tła (ogólnie zdarzenia "COLOR" ) w komponencie.
Kod źródłowy zmieniania zdarzenia "color"

if ColorDialog1.Execute then
Memo1.Color := (ColorDialog1.Color);

PrintDialog
Służy on do drukowanie zawartości komponentu
Kod źródłowy drukowania
do sekcji uses dodajemy deklarację :

 ... Printers; 
 if PrintDialog.Execute then
  RichEdit1.Print(FFileName);

FindDialog
Służy do wyszukiwania znaków w polu tekstowym

var
 FoundAt: LongInt;
 StartPos, ToEnd: integer;
begin
 with Memo1 do
 begin

  if SelLength &lt&gt 0 then
   StartPos := SelStart + SelLength
  else

   StartPos := 0;

  ToEnd := Length(Text) - StartPos;

  FoundAt := FindText(FindDialog1.FindText, StartPos, ToEnd, [stMatchCase]);
  if FoundAt &lt&gt -1 then
  begin
   SetFocus;
   SelStart := FoundAt;
   SelLength := Length(FindDialog1.FindText);

  end;
 end;
 end;

To są podstawowe kody źródłowe, wykorzystania Dialogów. Jeśli ktoś zauważył jakieś niedoskonałości lub nieprawidłowy kod, proszę pisać w
komentarzach lub na adres [email protected].

Serdecznie dziękuje i pozdrawiam :-)

FAQ

5 komentarzy

"komponentów typu String" - co masz na myśli ? =]

się znaczy pól edycyjnych ? =]
poprawiaj bo przyjdzie jakiś Boss i usunie =]

a teraz popraw ortografy i zniknięcie <> w kodzie =]
oraz trochę sens tego tam, bo Load/Save dialogi służą do pobrania od użytkownika ścieżki w przyjaznym okienku, a wczytywaniem/zapisywaniem/kasowaniem/tworzeniem czy co tam zapragnie robić kodzier to zajmuje się już zupełnie co innego =]

a Font, Color i Print służą do pobrania pewnych ustawień od użytkownika w przyjazny dla niego sposób, bo przecież ten kolor może być użyty nawet jako klucz do szyfrowania =]

np OpenDialog:
"To okno dialogowe, które zapewne znasz z komend Zapisz/Zapisz jako, służy do wyświetlenia przyjaznego użytkownikowi okna do wyboru pliku ( lub plików ), posiada opcje zmieniające jego wygląd oraz filtrujące wyświetlane pliki, metoda Execute zwraca wartość logiczną przyjmującą stan zależnie od tego czy użytkownik kliknął OK czy Anuluj. Używanie gotowych okien dialogowych posiada tą zaletę że zapewniają one pewną dozę bezpieczeństwa, na przykład OpenDialog może blokować wybór nieistniejących plików"

Zaszalaleś :] ale w wolnej chwili poprawie :D
Dzieki za kompetentna pomoc, bo to moj pierwszy art . :D