Delphi » FAQ

Co zrobić by menu Help było po prawej stronie, a reszta po lewej

Adam Boduch

Zakładając, że "MainMenu" to komponent TMainMenu, a "Pomoc1" to menu z pomocą można zrobić tak w procedurze, pod zdarzenie OnCreate, formy:

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
var
  Info: TMenuItemInfo;
  Buff: array[0..MAX_PATH] of Char;
begin
  Info.cbSize := SizeOf(TMenuItemInfo);
  Info.fMask := MIIM_TYPE;
  Info.dwTypeData := Buff;
  Info.cch := SizeOf(Buff);
  GetMenuItemInfo(MainMenu1.Handle, Pomoc1.Command, False, Info);
  Info.fType := Info.fType or MFT_RIGHTJUSTIFY;
  SetMenuItemInfo(MainMenu1.Handle, Pomoc1.Command, False, Info);
end;
FAQ

3 komentarzy

Eee.. nie wiem jak Wam, ale mi to zdanie na początku jakoś gramatycznie nie pasuje :P

Fajnie, problem tylko w tym że jak ukryję okno a potem znów je pokażę to menu wróci na lewo. Trzeba ten kod wpisać w „OnShow”.

Nie wiem jak tobie srobert1000, ale mi normalnie działa gdy wpisze w formcreate :)