Delphi » FAQ

Ścieżka względna na podstawie ścieżki bezwzględnej

Coldpeer

Wskazówka ta może się przydać osobom piszącym np. edytor HTML. Wstaw na formę komponent OpenDialog (OpenDialog1), Edit (edtURL) oraz jakiegoś Buttona, odpowiadającego za otwarcie okna dialogowego. Kod specjalnie został tutaj tak zaprezentowany, aby programistom tworzącym edytory stron WWW trochę rozjaśnić sprawę. Kod należy wstawić pod zdarzenie OnClick Buttona.

var
 s, URL : string;
begin
 URL := 'C:\katalog\bezwzgledna.html';
 if OpenDialog1.Execute then
 begin
  if URL = '' then
  begin
   ShowMessage('Otwarty dokument jest niezapisany!'+#13+
         'Wstawiona zostanie ścieżka bezwzglęna.');
   edtURL.Text := StringReplace(OpenDialog1.FileName, '\', '/', [rfReplaceAll]);
  end else
  begin
   s := ExtractRelativePath(URL, OpenDialog1.FileName);
   s := StringReplace(s, '\', '/', [rfReplaceAll]);
   edtURL.Text := s;
  end;
 end;
end;

Działanie: po kilknięciu na Button otwiera się okno dialogowe. Po wybraniu pliku zawartością Edita staje się, jeśli plik jest zapisany (czyli zmienna URL nie jest pusta), ścieżka względna (np. ../../katalog/xxx.htm), wygenerowana względem ścieżki bezwzględnej, znajdującej się w zmiennej URL. Natomiast jeśli owa zmienna jest pusta, zawartością staje się normalna ścieżka bezwzględna (np. C:/cos/cos/katalog/xxx.htm). Zresztą przekonaj się sam!

FAQ

1 komentarz

Ciekawe, przyda się :)