Wyskakujące okienka inaczej

Infor_mat_ik

Witam!
Wiem, że już taki temat o okienkach tu był, ale tylko wysuwających się w górę. Ja pokaże wam mój projekt.

# Na początek deklarujemy typ wyliczeniowy TAlingDirection:

type
 TAlingDirection = (adTop, adLeft, adRight, adDown);

Klasa ta oznacza CZTERY kierunki: adTop - góra, adDown - dół, adRight - prawo i adLeft - lewo.

# Później deklarujemy dwie procedury:

procedure FormMessage(Form: TForm; Direction: TAlingDirection; Speed: Cardinal; AddTo: Integer);
  procedure HideFormMessage(Form: TForm; Direction: TAlingDirection; Speed: Cardinal; DeleteTo: Integer);

Procedura FormMessage wysuwa okienko, a HideFormMessage - chowa.

Piszemy procedurę FormMessage:

procedure FormMessage(Form: TForm; Direction: TAlingDirection; Speed: Cardinal; AddTo: Integer);
var
   x,y,z,a,i,b: Integer;
begin
    i:=0;
    if Direction = adTop then 
      begin
        x:=screen.Height;
        y:=screen.Width;
        z:=form.Height;
        a:=form.Width;
        form.Top:=screen.Height;
        form.Left:=y-a;
        form.Show;
        repeat
         form.Top:=form.Top-AddTo;
         sleep(speed);
        until form.Top=x-z;
      end;
    if Direction = adLeft then 
      begin
        x:=screen.Height;
        y:=screen.Width;
        z:=form.Height;
        a:=form.Width;
        i:=0;
        form.Top:= x div 2;
        form.Left:=-a;
        form.Show;
        repeat
         form.Left:=form.Left+AddTo;
         sleep(speed);
        until form.Left = 0;
      end;
    if Direction = adDown then 
      begin
        x:=screen.Height;
        y:=screen.Width;
        z:=form.Height;
        a:=form.Width;
        i:=0;
        form.Top:=-z;
        form.Left:=y div 2;
        form.show;
        repeat
         form.Top:=form.Top+AddTo;
         sleep(speed);
        until form.Top=0;
     end;
    if Direction = adRight then 
     begin
        x:=screen.Height;
        y:=screen.Width;
        z:=form.Height;
        a:=form.Width;
        i:=0;
        form.Left:=y;
        form.Top:=x div 2;
        form.Show;
        repeat
        form.Left:=form.Left-AddTo;
        sleep(speed);
       until form.Left = y-a;
     end;
end;

Następnie procedurę HideFormMessage:

procedure HideFormMessage(Form: TForm; Direction: TAlingDirection; Speed: Cardinal; DeleteTo: Integer);
var
   x,y,z,a,i: integer;
begin
    if Direction = adDown then 
      begin
        x:=screen.Height;
        y:=screen.Width;
        z:=form.Height;
        a:=form.Width;
        i:=0;
        repeat
         form.Top:=form.Top+DeleteTo;
         sleep(speed);
        until form.Top=x;
     end;
    if Direction = adLeft then 
     begin
        x:=screen.Height;
        y:=screen.Width;
        z:=form.Height;
        a:=form.Width;
        i:=0;
        repeat
        form.Left:=form.Left-DeleteTo;
        sleep(speed);
        until form.Left=-a;
     end;
   if Direction = adRight then 
     begin
       x:=screen.Height;
       y:=screen.Width;
       z:=form.Height;
       a:=form.Width;
       i:=0;
       repeat
        form.Left:=form.Left+DeleteTo;
        sleep(speed);
       until form.Left = y;
     end;
   if Direction = adTop then 
     begin
       x:=screen.Height;
       y:=screen.Width;
       z:=form.Height;
       a:=form.Width;
       i:=0;
       repeat
         form.Top:=form.Top-DeleteTo;
         sleep(speed);
       until form.Top = -z;
     end;
end;

Już wyjaśniam:

 • Procedura FormMessage/HideFormMessage
  • Form: TForm - Deklaracja formy, która ma się wysunąć
  • Direction: TAlingDirection - Kierunek wysuwania formy
  • Speed: Cardinal - czas, jaki ma przerywać między jednym a drugim przesunięciem formy; im mniejsza wartość, tym szybciej
  • AddTo: Integer - O ile ma przesuwać formę; im większa wartość, tym szybciej forma zostaje wysunięta

Aby uniknąć zawieszenia się programu, nalezy stosować poniższe pary kierunków:
FormMessage (adTop), HideFormMessage(adDown)
FormMessage (adDown), HideFormMessage(adTop)
FormMessage(adRight), HideFormMessage(adRight)
FormMessage(adLeft), HideFormMessage(adLeft)

Nie należy także stosować zbyt dużych wartości dla Speed i Addto/DeleteTo, poniważ forma może nam wtedy poprostu "uciec".

1 komentarz

We wszystkich ośmiu przypadkach, zmienna "x" zawsze ma Screen.Height, "y" zawsze Screen.Width, "z" zawsze Form.Height, a "a" zawsze Form.Width. A nie lepiej dać ten kod tylko na początku procedury, a potem go pomijać? Bo przypisujesz do zmiennej ta same wartości.