Wygaszacze ekranu

Adam Boduch

Niniejszy artykuł ma objaśnić zasadę pisania wygaszaczy ekranu. Wbrew pozorom nie jest to czynność trudna. Trzeba mieć tylko jako takie pojęcie na temat grafiki w Delphi.

1 Wstęp
2 Okno główne
3 Okno konfiguracji
4 Okno podglądu
5 Hasło wygaszacza
     5.1 Windows 9x/Me
     5.2 Windows NT
6 Rysowanie
7 Gadżety
8 TODO
9 Kod
     9.3 Unit1.pas
     9.4 Unit1.dfm
     9.5 ConfigUnit.pas
     9.6 ConfigUnit.dfm
     9.7 PrevUnit.pas
     9.8 PrevUnit.dfm
     9.9 Pass.pas
     9.10 ScrConst.pas

Wstęp

Wiele z Was zapewne wie (a Ci co nie wiedzą to się dowiedzą) że wygaszacze ekranu w Windowsie mają rozszerzenie *.scr. Jak więc stworzyć wygaszacz w Delphi? Zapisać plik z rozszerzeniem *.scr! "Czyżby to było tak proste?". Tak! Tworzysz jakiś program i kompilujesz go, a następnie zmieniasz rozszerzenie z *.exe na *.scr i kopiujesz ten program do katalogu z Windowsem czyli SYSTEM (to było wymagane w starszych wersjach systemu windows gdzie dodatkowo nazwa powinna być pisana dużymi literami, w przypadku systemów NT - na pewno NT 2000, wystarczyło zainstalować wygaszacz z dowolnego miejsca na dysku). Możesz też zmienić rozszerzenie w opcjach projektu lub przy pomocy dyrektywy {$E SCR}.

Żeby stworzyć jakiś wygaszacz musisz mieć pewne podstawy programowaniu grafiki. Możesz także oprogramować zdarzenie "OnMouseMove", głównej formy, tak aby po ruszeniu kursorem myszy aplikacja kończyła swoją pracę, najlepiej przypisać też to zdarzenie do zdarzeń odpowiedzialnych za naciśnięcie przycisków myszy, pokręcenie kółkiem oraz naciśnięcie klawisza/y na klawiaturze. Możesz także ukryć kursor myszy:

Screen.Cursor := crNone;

Jeżeli chcecie, żeby wygaszacz pojawił się na liście wygaszaczy imożna było go konfigurować, to należy zmienić plik projektu:

program Project1;

uses
 Forms, SysUtils, Windows, Dialogs, Messages,
 pass, //procedury weryfikujace/ustawiajace haslo
 Unit1 in 'Unit1.pas' {MainForm},
 ConfigUnit in 'ConfigUnit.pas' {ConfigForm},
 PrevUnit in 'PrevUnit.pas' {PrevForm};

//pytanie czy jest jescze to potrzebne?? Moze win 3.11<=
 {$D SCRNSAVE : Nazwa Wygaszacza} // wymagane, aby system rozpoznał wygaszacz i umieścił go na liście

 {$E SCR}

 {$R *.res} 
 {$R STRING.RES} //dolaczamy zasob z nazwa wygaszacza
 {$R MANIFEST.RES} //dla ''pelnej'' kompatybilnosci mozemy dorzucic manifest

var
  Params: String;
  SS_RUN: Boolean;
  hWnd_WE: THandle; //uchwyt okna rodzica (dla okna hasla oraz okna podgladu)
  SS_SET: Boolean = False;

begin
 Application.Initialize;

//Pozwól tylko na jedną instancję wygaszacza
//if HPrevInst <> 0 then Halt; - metoda przestarzala dostepna w systemach win 3.11
//w systemach >= win95,NT4 powinno się stosować metody oparte o np. Mutex'ach lub RegisterWindowMessage
//Lub tez informowac system za pomocą flagi SPI_SCREENSAVERRUNNING.

//W zależności od parametrów wiersza poleceń pokaż wygaszacz lub opcje wytnij tylko dwa znaki (patrz dalej konfiguracja)!
 Params := Copy(UpperCase(ParamStr(1)), 1, 2);
//System wywołuje program z parametrem 'S' jeżeli ma być włączony wygaszacz
 if (Params = '/S') or (Params = '-S') then
  begin
    //Musimy widosowi powiedziec ze wygaszacz jest wlaczony bo inaczej bedzie nam uruchamial co chwile aplikacja az zabije system system.

    SystemParametersInfo(SPI_SCREENSAVERRUNNING,0, @SS_RUN,0);
    if not SS_RUN then
     begin
      SS_SET := True;
      SystemParametersInfo(SPI_SCREENSAVERRUNNING, 1, nil, 0);
      Application.Title := 'Mój wygaszacz ekranu';
      Application.CreateForm(TMainForm, MainForm);
     end;
  end
{A jeżeli wywołuje z parametrem 'C' to konfiguracja}
 else if (Params = '/C') or (Params = '-C') then
  begin
   //po dwukropku uchwyt do zakladki
   Params := ParamStr(1);
   hWnd_WE := 0;
   if Length(Params) > 3 then
    hWnd_WE := StrToIntDef(Copy(Params,4,Length(Params)-3),0);

   if (hWnd_WE = 0) or (not IsWindow(hWnd_WE)) then
    Application.CreateForm(TConfigForm, ConfigForm)
   else
   begin
    hWnd_WE := GetParent(hWnd_WE);//pobieramy uchwyt do rodzica i blokujemy
    EnableWindow(hWnd_WE,False);
    ConfigForm := TConfigForm.Create(nil);
    ConfigForm.ShowModal;
    EnableWindow(hWnd_WE,True);//po zwalniamy
   end;
  end
{Parametr 'P' wywołuje podgląd}
 else if (Params = '/P') or (Params = '-P') then
  Application.CreateForm(TPrevForm, PrevForm);

//Parametr 'A' wywoluje ustawienia hasla
//Drugi parametr zawiera uchwytokna go wywolujacy
//Pozostaje to dla kompatybilnosci ze starymi systemami z seri Windows 9x/Me
 else if (Params = '/A') or (Params = '-A') then
  begin
   hWnd_WE := StrToIntDef(ParamStr(2),0);
   SetPassword(hWnd_WE);//zmiana hasla lub jego zalozenie
  end
 else
   //najczesciej odpalenie bez parametru powoduje
   //uruchomienie konfiguracji
  Application.CreateForm(TConfigForm, ConfigForm);

 Application.Run;
 //jesli to my ustawilismy flage to i my powinnismy ja zdjac
 if SS_SET then SystemParametersInfo(SPI_SCREENSAVERRUNNING,0, nil,0);
end.

Mimo prostoty kilka elementów wymaga wyjaśnienia.

Okno główne

Uruchomienie okna głównego, wiąże się nie tylko z przechwytywaniem parametrów związanych z urządzeniami wejściowymi takimi jak mysz, klawiatura, etc. a także z powiadomieniem systemu o tym, że wygaszacz jest włączony. Czyni to linijka

SystemParametersInfo(SPI_SCREENSAVERRUNNING, 1, nil, 0);

Należy jednak pamiętać, że należy po zakończeniu ustawić z powrotem flagę na wyłączony wygaszacz.

Można też stosować inne metody, nie pozwalające na uruchomieniu kilku instancji wygaszacza (patrz listing Project1.dpr).

Okno konfiguracji

W przypadku, kiedy user wybiera z menu podręcznego pozycje konfiguracja nasz wygaszacz jest uruchamiany bez parametrów. Należy wtedy wyświetlić okno konfiguracji wygaszacza. Jeśli natomiast nasz wygaszacz został wywołany z okna konfiguracji ekranu otrzymujemy parametr złożony z liter i cyfr: /C:XXXXXX. Gdzie literka C na drugim miejscu informuje nas o potrzebie wyświetlenia okna konfiguracji, natomiast po dwukropku przekazywana jest liczba określająca uchwyt zakładki Wygaszacz ekranu w oknie konfiguracji Ekranu.

Powinniśmy ten uchwyt wykorzystać do zablokowania okna Ekranu (nasze okno powinno być oknem dialogowym). O ile w przypadku ShowMessage, DialogBoxParam
wystarczyło by podanie tego parametru o tyle w aplikacjach Delphi nie możemy tego uczynić (ze względu na sposób wyświetlania okien).
Rozwiązaniem jest pobranie okna rodzica dla przekazanego uchwytu zakładki (będzie nim okno konfiguracji ekranu, jednak warto sprawdzić czy w ogóle jest to
uchwyt okna - funkcja IsWindow),
a następnie zablokowaniu okna za pomocą funkcji EnableWindow. Należy pamiętać o jego późniejszym odblokowaniu!

Okno podglądu

Podczas uruchamiania zakładki związanej z konfiguracją wygaszaczy, pojawia się małe okienko z możliwością podglądu wygaszaczy. Jeśli wybierzemy z listy nasz wygaszacz, zostanie on uruchomiony z dwoma parametrami. Pierwszy z nich, zawierający na drugim miejscu literkę P mówi nam, że mamy uruchomić nasz wygaszacz w trybie podglądu. Drugi z nich zawiera uchwyt do okna znajdującego się wewnątrz rysunku monitorka. Okno to w systemach windows ma nazwę klasy SSDemoParent, aby być pewnym, że nie uruchomiono naszego wygaszacza przez przypadek możemy sprawdzić czy na pewno przekazany uchwyt kieruje nas do tej klasy. Na pewno powinniśmy sprawdzić czy przekazany uchwyt jest prawidłowy. Możemy to uczynić za pomocą funkcji IsWindow. Teoretycznie nasze okno powinno mieć nazwę Preview oraz nazwę klasy WindowsScreenSaverClass. Jednak większość obecnych wygaszaczy nie stosuje się do tej konwencji i raczej nie ma obawy aby poszło coś nie tak w przypadku innych nazw. Dodatkowo okno powinno być bez obramowania i najlepiej nieaktywne (fragment w OnCreate listingu ConfigUnit.pas).

Hasło wygaszacza

Windows 9x/Me

W przypadku tych windowsów, należało przechwycić parametr z literką A Następnie wywołać odpowiednie funkcje. Ze względu na małą już popularność tych systemów kod z listingu Pass.pas, będzie mówił sam za siebie.

Windows NT

W przypadku systemów z rodziny NT, nie ma potrzeby implementowania systemu zabezpieczeń hasłem. System robi to za nas, niestety dość nieudolnie i czasami może wprowadzić użytkownika w błąd. Zabezpieczenie hasłem włączane jest tylko wtedy gdy system sam wywoła wygaszacz po określonym czasie bezczynności.
Niestety to nie wszystko, system nie włącza zawsze równo zabezpieczenia hasłem wraz z wygaszaczem. Czasami potrzebuje kilku-kilkunastu sekund na włączenie usługi, taką dziurę można wykorzystać przy użytkownikach zbyt wierzących w zabezpieczenia (najbezpieczniejsze jest Windows+L). Jest na to rada, przy wyjściu wygaszacz może wywołać funkcję blokującą stacje roboczą LockWorkStation() z biblioteki user32.dll.

Rysowanie

Rysowanie najlepiej wywoływać przyporządkowując swoją procedurę uruchamiającą rysowanie dla zdarzenia OnIdle. Wówczas będzie wykonywane jedynie wtedy, gdy nie docierają do programu żadne informacje (ruch myszy zakończy działanie). Dobrym zwyczajem (a przynajmniej uniwersalnym) jest utworzenie funkcji rysującej tak aby mogła być skalowania do różnych rozmiarów okna, dzięki temu można ją od razu użyć w oknie podglądu.

Gadżety

Aby nasz wygaszacz był widziany pod inną nazwą niż nazwa pliku należ dołączyć do niego odpowiedni zasób (plik RES) z tabelą STRINGTABLE, nazwa wygaszacza powinna mieć ID=1.

STRINGTABLE
{
 1, "Wygaszacz ekranu w Delphi"
}

Zasób taki można skompilować za pomocą komendy Brcc32 nazwapliku.rc, w wyniku otrzymamy nazwapliku.res.

Dodatkowo, dla pełnej kompatybilności z nowymi systemami windows, można dodać zasób w pozycji 1,24 zawierający następujący manifest (common controls, najczęściej używane w oknie konfiguracji):

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<!-- Copyright © 1981-2001 Microsoft Corporation -->
<assembly xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1" manifestVersion="1.0">
<assemblyIdentity
  name="Microsoft.Windows.Shell.ScreenSavers"
  processorArchitecture="x86"
  version="1.0.0.0"
  type="win32"/>
<description>ScreenSaver</description>
<dependency>
  <dependentAssembly>
    <assemblyIdentity
      type="win32"
      name="Microsoft.Windows.Common-Controls"
      version="6.0.0.0"
      processorArchitecture="x86"
      publicKeyToken="6595b64144ccf1df"
      language="*"
    />
  </dependentAssembly>
</dependency>
</assembly>

TODO

#Wygaszacz na wielu monitorach
#Oszczędzanie energii, wyłączanie w przypadku odpowiednich profili

Kod

Unit1.pas

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, StdCtrls;

type
 TMainForm = class(TForm)
  Label1: TLabel;
  procedure FormKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
  procedure FormMouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
   Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
  procedure FormMouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,
   Y: Integer);
  procedure FormMouseUp(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
   Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
  procedure FormMouseWheel(Sender: TObject; Shift: TShiftState;
   WheelDelta: Integer; MousePos: TPoint; var Handled: Boolean);
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  procedure FormDestroy(Sender: TObject);
  procedure FormCloseQuery(Sender: TObject; var CanClose: Boolean);
 private
  { Private declarations }
  Old: TPoint;
  Czulosc: Integer;
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 MainForm: TMainForm;

implementation

uses
 Pass;

{$R *.dfm}

procedure TMainForm.FormKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
 Close;
end;

procedure TMainForm.FormMouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
 Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin
 Close;
end;

procedure TMainForm.FormMouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,
 Y: Integer);
begin
 if (Old.X = 0) and (Old.Y = 0) then Old := Point(X, Y0;
 if (Abs(Old.X - X) > Czulosc) or (Abs(Old.Y - Y) > Czulosc) then
  Close;   
end;

procedure TMainForm.FormMouseUp(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
 Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin
  Close;
end;

procedure TMainForm.FormMouseWheel(Sender: TObject; Shift: TShiftState;
 WheelDelta: Integer; MousePos: TPoint; var Handled: Boolean);
begin
 Close;
end;

procedure TMainForm.FormCreate(Sender: TObject);
begin
 Old := Point(0, 0);
 Czulosc := 5; //czulosc wygaszacza na ruch myszka, waro ustalic wieksza niz 1 (np. przejezdzajacy pociag ...)

 //ustawiamy okno
 //TODO - wiele monitorow
 Top := 0;
 Left := 0;
 Width := GetSystemMetrics(SM_CXSCREEN);
 Height := GetSystemMetrics(SM_CYSCREEN);
 Screen.Cursor := crNone;
end;

procedure TMainForm.FormDestroy(Sender: TObject);
begin
 Screen.Cursor := crDefault; //dobry zwyczaj
end;

procedure TMainForm.FormCloseQuery(Sender: TObject; var CanClose: Boolean);
begin
 //Dla kompatybilnosci z windowsami 9x/Me
 //mozna sprawdzic haslo CheckPassword(handle);
 //Jesli bledne to CanCLose = false
end;

end.

Unit1.dfm

object MainForm: TMainForm
 Left = 192
 Top = 107
 BorderStyle = bsNone
 Caption = 'MainForm'
 ClientHeight = 723
 ClientWidth = 1080
 Color = clBtnFace
 Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
 Font.Color = clWindowText
 Font.Height = -11
 Font.Name = 'MS Sans Serif'
 Font.Style = []
 OldCreateOrder = False
 OnCloseQuery = FormCloseQuery
 OnCreate = FormCreate
 OnDestroy = FormDestroy
 OnKeyPress = FormKeyPress
 OnMouseDown = FormMouseDown
 OnMouseMove = FormMouseMove
 OnMouseUp = FormMouseUp
 OnMouseWheel = FormMouseWheel
 PixelsPerInch = 96
 TextHeight = 13
 object Label1: TLabel
  Left = 40
  Top = 48
  Width = 71
  Height = 13
  Caption = 'Okono g'#322#243'wne'
 end
end

ConfigUnit.pas

unit ConfigUnit;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls;

type
 TConfigForm = class(TForm)
  Label1: TLabel;
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 ConfigForm: TConfigForm;

implementation

{$R *.dfm}

end.

ConfigUnit.dfm

object ConfigForm: TConfigForm
 Left = 174
 Top = 249
 Width = 379
 Height = 196
 Caption = 'ConfigForm'
 Color = clBtnFace
 Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
 Font.Color = clWindowText
 Font.Height = -11
 Font.Name = 'MS Sans Serif'
 Font.Style = []
 OldCreateOrder = False
 PixelsPerInch = 96
 TextHeight = 13
 object Label1: TLabel
  Left = 56
  Top = 64
  Width = 59
  Height = 13
  Caption = 'Konfiguracja'
 end
end

PrevUnit.pas

unit PrevUnit;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls;

type
 TPrevForm = class(TForm)
  Label1: TLabel;
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 PrevForm: TPrevForm;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TPrevForm.FormCreate(Sender: TObject);
var Preview: hWnd;
  R:TRect;
begin
 SetWindowLong(Application.Handle,GWL_EXSTYLE,WS_EX_TOOLWINDOW and not WS_EX_APPWINDOW or WS_EX_TOPMOST);
 Preview := StrToIntDef(ParamStr(2), 0);//uchwyt okna podgladu
 if (IsWindow(Preview)) then Close(); //jak nie okno to konczymy
 //teoretycznie powinno sie sprawdzic nazwe klasy, mozna pominac .... patrz stale wygaszacza
 SetWindowLong(self.handle, GWL_STYLE, GetWindowLong(Preview, GWL_STYLE) or WS_DISABLED or WS_CHILD);
 SetWindowLong(self.handle, GWL_EXSTYLE, GetWindowLong((Preview), GWL_EXSTYLE));
 Windows.SetParent(self.handle, Preview);
 Top:= 0;
 Left:= 0;
 //nie jest powiedziane jaki standardowy rozmiar ma okno podgladu, powinnismy sie dopasowac.
 GetWindowRect(Preview, R);
 Width := R.right - R.left;
 Height := R.bottom - R.top;
end;

end.

PrevUnit.dfm

object PrevForm: TPrevForm
 Left = 478
 Top = 256
 Width = 1088
 Height = 750
 Caption = 'PrevForm'
 Color = clBtnFace
 Font.Charset = DEFAULT_CHARSET
 Font.Color = clWindowText
 Font.Height = -11
 Font.Name = 'MS Sans Serif'
 Font.Style = []
 OldCreateOrder = False
 OnCreate = FormCreate
 PixelsPerInch = 96
 TextHeight = 13
 object Label1: TLabel
  Left = 40
  Top = 48
  Width = 39
  Height = 13
  Caption = 'Podgl'#261'd'
 end
end

Pass.pas

- hasło dla windows 9x/ME ```delphi unit Pass; {*********************************** Screen Saver Password management for 9x/ME Reichel Bartosz 1999-2001 ***********************************} interface uses Windows, SysUtils; procedure SetPassword(Arg:Integer); function CheckPassword(w:HWND):Boolean; implementation procedure SetPassword(Arg: Integer); var functionPwd : function (a : PChar; ParentHandle : THandle; b, c : Integer): Integer; stdcall; hMod:THandle; begin hMod := LoadLibrary('MPR.DLL'); if hMod < 0 then begin @functionPwd := GetProcAddress(hMod,'PwdChangePasswordA');//funkcja zakladajaca haslo if @functionPwd < nil then functionPwd('SCRSAVE',Arg,0,0); FreeLibrary(hMod); end; end; function CheckPassword(w:HWND):Boolean; var hMod: THandle; functionCPwd: function(H:HWND) :Boolean; stdcall; Rez: HKEY; DW: DWORD; SIZ, TYP: DWORD; begin //sprawdzamy czy haselo jest uzywane Result := True; DW := 0; //licze na to, ze w win 2000 (jako jedyny system, rozni sie od innych) tez tak jest if RegOpenKey(HKEY_CURRENT_USER,'Control Panel\Desktop',Rez) = ERROR_SUCCESS then begin TYP := REG_DWORD; SIZ := SizeOF(DW); RegQueryValueEx(Rez,'ScreenSaveUsepassword',nil,@TYP,@DW,@SIZ); RegCloseKey(Rez); end; if DW = 0 then Exit; //jak nie to nic nie robimy //a jak jest to pytamy sie jakie //funkcja do hasla jestw cpl patrz nizej ShowCursor(True); hMod := LoadLibrary('password.cpl'); if hMod < 0 then begin @functionCPwd := GetProcAddress(hMod,'VerifyScreenSavePwd'); if @functionCPwd < nil then Result := functionCPwd(W); FreeLibrary(hMod); end; ShowCursor(False); end; end. ```

ScrConst.pas

- czasami przydatne stałe ```delphi unit ScrConst; {*********************************** Screen Saver constants reichel.pl 1999-2001 (2007) ***********************************} interface uses Windows; {*************************PARAMETRY************************ /p [hWnd] - Parametr podawany dla podglądu w małym okienku po za tym podawany uchwyt małego okienka (w telewizorku) - okienko podglądu(malego) powinno być jego "dzieckiem"(właściwość CHILD) /c - Ustawienia, po dwukropku dostajemy uchwyt do zakladki Screen Savers (nie wiem czy wszedzie) /s - Podgląd /a [hWnd] - Ochrona chasłem (Uchwyt okna właściwości) - 9x/Me ***********************************************************} const ParentPrevClass = 'SSDemoParent'; //Okno rodzic okienka demonstracyjnego jego uchwyt jest podawany w lini komenndy PrevClass = 'WindowsScreenSaverClass'; //Klasa okna podglądu i okna głównego wygaszacza PrevWinName = 'Preview';//okno podglądu przyjmuje nazwe "Preview" SS = 'Screen Saver';//Nazwa okna głównego wygaszacza //Wygaszacz ekranu --- REJESTR RegScrPath = 'Control Panel\Desktop'; ScrDat = 'ScreenSave_Data';//Hex Zakodowane chasło ScrUsePas = 'ScreenSaveUsePassword';//DWORD //Tu //HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\Control Panel\Desktop\ScreenSaverIsSecure //zapisana jest informacja czy haslo jest wlaczone (dla systemow z serii NT) //mozna samemu user32.dll,LockWorkStation { Elementy ''policyjne'' w systemie dotyczace wygaszaczy (rejestr) ScreenSaveActive ScreenSaveLowPowerActive ScreenSaveLowPowerTimeout ScreenSavePowerOffActive ScreenSavePowerOffTimeout ScreenSaveTimeOut } // Rozmiary okienka PREVIEW PrevX = 152; PrevY = 112; { Funkcje zwiazane ze zmiana hasla oraz jego sprawdzeniem dla systemow 9x/Me PASSWORD.CPL VerifyScreenSavePwd MPR.DLL (SCRSAVE)? PwdChangePasswordA} //Numery standardowe dla zasobów wygaszacza Dlg_id = 2003; //DIALOG Ico_id = 100; //ICON Str_id = 100; //STRING NameStr_id = 1; //ID dla opisu nazwy wygaszacza, ktora pojawia sie w oknie konfiguracji implementation end. ``` (A. Boduch, Dryobates, reichel )

6 komentarzy

src to skrót od source anie screen, użyj *.scr

cz
niemgoe zmienić format nieda się
biore prawym przyciskem na plik zmień nazwe i zmieniam na dziki.src i pokazuje dziki.exe a nie dziki.src

moim zdaniem zdecydowanie szybciej i lepiej i łatwiej się robi takie wygaszacze w programie The Games Factory po co się tyle męczyć?

no ten art to ci sie nie udal :P

ojojoj, coś mi się ten artykuł nie podoba... w ogóle nic nie tłumaczysz!

A jak zrobić aby mieć mozliwość konfiguracji wygaszacza tak ma to mejsce w windowsie??