DirectDraw w Delphi

LOSMARCELOS

Kiedyś,ze 2 lata temu napisałem moduł ułatwiający współprace DirectDraw i Delphi.
Jeśli chcemy zmienić rozdzielczosc na tryb pełnoekranowy w podanej rozdz. uzywamy InitializeDirectDraw(uchwyt okna, szer, wys, glebia kolorow)
DestroyDirectDraw -zamkniecie DirectDraw
CheckVideoSystem - sprawdzenie czy jest obsluga DirectDraw

unit DDRAW_E;

interface

uses Windows, DirectDraw;

procedure InitializeDirectDraw(_HWND : HWND; dwWidth : DWORD; dwHeight : DWORD; dwBPP : DWORD);
procedure DestroyDirectDraw();
function CheckVideoSystem() : HRESULT;

var lpDD : IDIRECTDRAW;      // DirectDraw Obiekt
var lpDDSPrimary : IDirectDrawSurface;    // DirectDraw Główna Powierzchnia
var lpDDSBack : IDirectDrawSurface;   // DirectDraw Tylna Powierzchnia
var bActive : boolean;    // czy Aplikacja jest Aktywna
var lpDDDriverCaps : PDDCAPS;
var lpDDHELCaps : PDDCAPS;

implementation

procedure InitializeDirectDraw(_HWND : HWND; dwWidth : DWORD; dwHeight : DWORD; dwBPP : DWORD);
var ddrval : HRESULT;
var ddsd : TDDSurfaceDesc;
var ddscaps : TDDSCaps;
begin
// HDC DC;
// char buf[256];

 ddrval := DirectDrawCreate(nil, lpDD, nil);
 if (ddrval = DD_OK) then
 begin
  // Weź tryb ekskluzywny
  ddrval := lpDD.SetCooperativeLevel(_HWND,
   DDSCL_EXCLUSIVE or DDSCL_FULLSCREEN or DDSCL_ALLOWREBOOT);
  if(ddrval = DD_OK) then
  begin
   ddrval := lpDD.SetDisplayMode(dwWidth, dwHeight, dwBPP);
   if(ddrval = DD_OK) then
   begin
    // Create the primary surface with 1 back buffer
    // Twórz Główną Powierzchnię z 1 Tylnym Buforem
    ddsd.dwSize := sizeof(ddsd);
    ddsd.dwFlags := DDSD_CAPS or DDSD_BACKBUFFERCOUNT;
    ddsd.ddsCaps.dwCaps := DDSCAPS_PRIMARYSURFACE or
               DDSCAPS_FLIP or
               DDSCAPS_COMPLEX;
    ddsd.dwBackBufferCount := 1;
    ddrval := lpDD.CreateSurface(ddsd, lpDDSPrimary, nil);
    if(ddrval = DD_OK) then
    begin
     // Get a pointer to the back buffer
     // Weź wskaźnik z Tylnego Bufora
     ddscaps.dwCaps := DDSCAPS_BACKBUFFER;
     ddrval := lpDDSPrimary.GetAttachedSurface(ddscaps,
                        lpDDSBack);

    if (ddrval = DDERR_OUTOFMEMORY) then
    begin
      MessageBox(0, 'Brak pamięci operacyjnej aby zainicjalizować DirectDraw !!!!! ', 'Błąd !!!!', MB_ICONERROR);
    end;

    if (ddrval = DDERR_OUTOFVIDEOMEMORY) then
    begin
      MessageBox(0, 'Brak pamięci Video aby zainicjalizować DirectDraw !!!!! ', 'Błąd !!!!', MB_ICONERROR);
    end;
    if (ddrval = DDERR_NODIRECTDRAWHW) then
    begin
      MessageBox(0, 'Nie można załączyć wsparcia sprzętowego !!!!! ', 'Błąd !!!!', MB_ICONERROR);
    end;

    if (ddrval = DDERR_UNSUPPORTEDMODE) then
    begin
      MessageBox(0, 'Operacja nie jest obsługiwana !!!!! ', 'Błąd !!!!', MB_ICONERROR);
    end;

    if (ddrval = DDERR_NOEXCLUSIVEMODE) then
    begin
      MessageBox(0, 'Nie można zainicjować Direct Draw w trybie ekskluzywnym !!!!!\n ' +
      ' Proszę sprawdzić czy nie jest uruchomiony jakiś program korzystający z Direct Draw' +
      'w trybie ekskluzywnym !!!!!', 'Błąd !!!!', MB_ICONERROR);
    end;

end;
end;
end;
end;
end;

procedure DestroyDirectDraw();
begin
 if(lpDD <> nil) then
 begin
  if(lpDDSPrimary <> nil)
  then begin
   lpDDSPrimary._Release();
   lpDDSPrimary := nil;
  end;
  lpDD._Release();
  lpDD := nil;
end;

end;

function CheckVideoSystem() : HRESULT;
var hr : HRESULT;
begin
hr := lpDD.GetCaps(lpDDDriverCaps, lpDDHELCaps);
result := hr;
end;

end.

5 komentarzy

nom fajne :D przydaje sie

No nie, to ma być artykuł? Dwa zdania i trochę kodu? To powinno być w gotowcach, albo ewentualnie w FAQ.

TRochę eksperymentowałem z DirectDrałem ale osiągnąłęm jedynie Acces Volation

Czasem się przydać może...

LF - racja powinno byc w gotowcach - do FAQ za trudne. btw, sorki za literki - alt mi sie rozwalil