Błędy wejścia wyjścia

Juhas

W sumie nie wiedziałem w jakim dziale to umieścić, więc walnąłem tutaj. Wielokrotnie na forum pojawiają się pytania związane z plikami, że błąd numer XYZ. Tak naprawdę to większość z nas nie zna tych błędów. Kiedyś w sieci znalazłem jednak ich opis i pozwolę go sobie tutaj umieścić(zaznaczam, że nie jest to moje dzieło, nie pamiętam też adresu strony, z której to mam)

Kody błędów wejścia-wyjścia (operacji na plikach) przechowywane we właściwości ErrorCode wyjątku EInOutError oraz zwracane w IOResult.

0 Operacja zakończona sukcesem
2 Nie znaleziono pliku
3 Nie znaleziono ścieżki
4 Zbyt wiele otwartych plików
5 Zabroniony dostęp do pliku
6 Błędna operacja
12 Niewłaściwy dostęp
15 Błędne oznaczenie napędu
16 Niewykonalne usunięcie katalogu
17 Niewykonalna zmiana nazwy pliku
18 Nie znaleziono pliku
19 Plik zabezpieczono przed zapisem
21 Plik niegotowy do operacji (np. brak dyskietki w stacji)
25 Błędna pozycja w pliku (procedura Seek)
29 Błąd zapisu
30 Błąd odczytu
32 Plik jest już otwarty, niemożliwy wspólny dostęp do pliku
33 Zablokowany dostęp do pliku
34 Błąd dysku
39 Dysk jest pełny
100 Błąd odczytu z dysku
101 Błąd zapisu na dysk
102 Nie skojarzono zmiennej plikowej z pliem fizycznym
103 Nie otwarty plik
104 Nie otwarty plik do operacji wejścia
105 Nie otwarty plik do operacji wyjścia
106 Nieprawidłowa dana liczbowa dla operacji wejścia
150 Dysk zabezpieczony przed zapisem
151 Nieznane urządzenie
152 Napęd nie jest gotowy
153 Nieznane polecenie
154 Błędna dana
155 Błędne oznaczenie napędu
156 Błąd podczas przeszukiwania dysku
157 Nieznany typ urządzenia
158 Nie znaleziony sektor
160 Błąd urządzenia dla operacji wyjścia
161 Błąd urządzenia dla operacji wejścia
162 Awaria sprzętu