WideSameStr

Adam Boduch
WideSameStr
Moduł: SysUtils
```delphi function WideSameStr(const S1, S2: WideString): Boolean; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] porównuje wartości dwóch łańcuchów (parametry S1 oraz S2) i sprawdza czy są równe. Jeżeli tak - funkcja zwraca [[Delphi/True]] ([[Delphi/False]] w przeciwnym wypadku):

Funkcja rozróżnia wielkość znaków

Zobacz też:

0 komentarzy