StringOfChar

Adam Boduch
StringOfChar
Moduł: System
function StringOfChar(Ch: Char; Count: Integer): string;

Funkcja zwraca łańcuch zawierający Count znaków Ch. Użycie tej funkcji jest bardzo proste:

S := StringOfChar('A', 5);

W takim wypadku, zmienna S będzie miała wartość AAAAA.

Zobacz też:

0 komentarzy