AnsiQuotedStr

Adam Boduch
AnsiQuotedStr
Moduł: SysUtils
function AnsiQuotedStr(const S: string; Quote: Char): string;

Funkcja cytuje łańcuch S wstawiając na jego początku oraz kończu znak określony w parametrze Quote. Przykładowo:

Writeln(AnsiQuotedStr('My mother''s bag', '"'));

Taka konstrukcja, wyświetli na ekranie tekst: "My mother's bag".

Zobacz też:

0 komentarzy