ThousandSeparator

Adam Boduch
ThousandSeparator
Moduł: SysUtils
var ThousandSeparator: Char;

Zmienna globalna określa znak używany do separowania liczb większyć niż tysiąc. Przykładowo:

var
  Value : Currency;
begin
  ThousandSeparator := '/';
  Value := 1544.45;

  Writeln(Format('%m', [Value]));
  Readln;
end.

Taki kod wyświetli na ekranie konsoli napis: 1/544.45 zł.

Zobacz też:

0 komentarzy