StrToInt64Def

Adam Boduch
StrToInt64Def
Moduł: SysUtils
```delphi function StrToInt64Def(const S: string; Default: Int64): Int64; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] konwertuje wartość łańcuchową typu [[Delphi/String]] do postaci liczby całkowitej [[Delphi/Int64]]. Jeżeli próba nie powiedzie się, funkcja zwróci wartość domyślną określoną w parametrze Default.
I := StrToInt64Def('1045445', 10000); { próba konwersji } 

Parametr S może prezentować wartość dziesiętną lub heksadecymalną

Zobacz też:

0 komentarzy