StrToInt64Def

Adam Boduch
StrToInt64Def
Moduł: SysUtils
function StrToInt64Def(const S: string; Default: Int64): Int64;

Funkcja konwertuje wartość łańcuchową typu String do postaci liczby całkowitej Int64. Jeżeli próba nie powiedzie się, funkcja zwróci wartość domyślną określoną w parametrze Default.

I := StrToInt64Def('1045445', 10000); { próba konwersji } 
Parametr S może prezentować wartość dziesiętną lub heksadecymalną

Zobacz też:

0 komentarzy