C#

Przeciążanie metod

darek963

Język C# umożliwia programiście tworzenie wielu metod o tej samej nazwie w ramach jednej klasy. Aby program wiedział, której metody użyć w danym momencie, muszą one się różnić typem lub liczbą argumentów. Taki sposób tworzenia metod nazywa się przeciążaniem (ang. overloading).

Poniższy kod pokazuje jak przeciążać metody w języku C#. Proszę zwrócić uwagę, że wywołujemy tą samą metodę jakiTyp() podając inny typ lub liczbę argumentów. Za każdym razem wykonywany jest kod innej metody przeciążonej.

using System;

namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      // <tworzenie obiektu>
      KlasaMetodyPrzeciazone obiekt = new KlasaMetodyPrzeciazone();
      // </tworzenie obiektu>

      // <deklaracja i inicjalizacja zmiennej>
      string zwroconaWartosc = null;
      // </deklaracja i inicjalizacja zmiennej>

      // <wywoływanie z różnymi argumentami metody przeciązonej>
      zwroconaWartosc = obiekt.jakiTyp();
      Console.WriteLine(zwroconaWartosc);

      zwroconaWartosc = obiekt.jakiTyp(123);
      Console.WriteLine(zwroconaWartosc); 

      zwroconaWartosc = obiekt.jakiTyp("123");
      Console.WriteLine(zwroconaWartosc);

      zwroconaWartosc = obiekt.jakiTyp(123.00);
      Console.WriteLine(zwroconaWartosc);

      zwroconaWartosc = obiekt.jakiTyp(123,456);
      Console.WriteLine(zwroconaWartosc);
      // </wywoływanie z różnymi argumentami metody przeciązonej>

      Console.ReadKey();      
    }
  }

  class KlasaMetodyPrzeciazone
  {
    // <metoda jakiTyp()>
    public string jakiTyp()
    {
      return "Nie podano argumentów metody";
    }
    // </metoda jakiTyp()>

    // <przeciazanie metody jakiTyp()>
    // * przeciazanie metody polega na
    // * implementacji wielu metod o tej samej nazwie
    // * ale różniących się od siebie typem lub
    // * liczbą argumentów
    public string jakiTyp(int zmienna)
    {
      return "Liczba całkowita";
    }

    public string jakiTyp(string zmienna)
    {
      return "Łańcuch znaków";
    }

    public string jakiTyp(double zmienna)
    {
      return "Liczba zmiennoprzecinkowa";
    }

    public string jakiTyp(int zmienna, int zmienna1)
    {
      return "Dwie liczby całkowite";
    }
    // </przeciazanie metody jakiTyp()>
  }
}
C#

0 komentarzy