C# » Gotowce

Test pierwszości liczby metodą probabilistyczną (Solovaya - Strassena)

ŁF

Poniższy kod służy do testowania pierwszości liczby metodą probabilistyczną Solovaya - Strassena. Krótki opis: algorytm z prawdopodobieństwem 1/2 określa prawidłowo, czy liczba jest pierwsza, czy złożona. Należy przeprowadzić k testów, żeby z prawdopodobieństwem błędu 2-k określić, że liczba jest pierwsza. W praktyce oznacza to wywołanie statycznej metody IsPrime z drugim parametrem o wartości równej ilości powtórzeń testu. 10 oznacza prawdopodobieństwo pomyłki równe 2-10 = 0,90234375%, bezpieczną wartością parametru jest 64. Teoretyczna złożoność obliczeniowa algorytmu to O(k × log3n).
Kod jest tylko demonstracją sposobu działania algorytmu i działa jedynie na typie long (64b). Jeśli potrzebujesz wyższego zakresu liczb (np. do zaimplementowania RSA) użyj jednej z gotowych bibliotek, np. BigNumber.

public class SolovayStrassenPrimeTest
{
  private static Random r = new Random((int)DateTime.Now.Ticks);

  private static int L(long a, long p)
  {
    if (p < 2)
      throw new ArgumentOutOfRangeException("p", "p must not be < 2");
    if (a == 0)
      return 0;
    if (a == 1)
      return 1;

    int result;
    if ((a & 1) == 0)
    {
      result = L(a >> 1, p);
      if (((p * p - 1) & 8) != 0)
        result = -result;
    }
    else
    {
      result = L(p % a, a);
      if (((a - 1) * (p - 1) & 4) != 0)
        result = -result;
    }
    return result;
  }

  private static long RandomLong()
  {
    return r.Next() >> 32 | r.Next();
  }

  private static long GCD(long a, long b)
  {
    long Remainder;

    while (b != 0)
    {
      Remainder = a % b;
      a = b;
      b = Remainder;
    }

    return a;
  }

  private static long ModExp(long x, long e, long m)
  {
    long result = 1;
    x = x % m;
    while (e > 0)
    {
      if ((e & 1) == 1)
        result = (result * x) % m;
      e = e >> 1;
      x = (x * x) % m;
    }

    return result;
  }

  public static bool IsPrimeBruteForce(long n)
  {
    for (int i = 2; i <= (int)Math.Sqrt(n); i++)
      if (n % i == 0)
        return false;

    return true;
  }

  public static bool IsPrime(long n, int k)
  {
    if (n <= 2)
      throw new ArgumentOutOfRangeException();
    if ((n & 1) == 0)
      return false;

    for (int i = 0; i < k; i++)
    {
      long a = RandomLong() % (n - 2) + 2;
      long x = L(a, n);
      if (x == 0 || ModExp(a, (n - 1) / 2, n) != (x + n) % n)
        return false;
    }
    return true;
  }
}

0 komentarzy