Jak zmienić CultureInfo dla bieżącego wątku

Deti

Należy się posłużyć właściwością CurrentCulture w statycznym Thread.CurrentThread

Przykład - zmiana na ustawienia amerykańskie (US):

System.Globalization.CultureInfo CultureInfo = new CultureInfo("en-US");
Thread.CurrentThread.CurrentCulture = CultureInfo;
FAQ

0 komentarzy