Jak wysłać wartość null do bazy danych

Deti

Korzystając z ADO.NET może zajść potrzeba wysłania wartości null w jednym z parametrów SqlCommand.Parameters.

Należy jednak pamiętać, że C# null to nie to samo co SQL null. Jeśli więc chcemy wysłać null, należy wysyłać obiekt System.DBNull.Value

FAQ

0 komentarzy