Csharp - programowanie pod Windows - podstawy

taipan
/* 
 * C# (CSHARP) TUTORIAL NR 01
 * -------------------------------------------------------------------------------
 * Zakres omówionych pojęć:
 * 1) Podstawowe pojęcia dotyczące C#.
 * 2) Dodawanie komponentów i nadawanie im podstawowych właściwości. 
 * 3) Podstawowe funkcje graficzne.
 * 4) Odczytywanie współrzędnych myszki.
 * 
 *       wersja 1.0.2
 *                      made by taipan
 * -------------------------------------------------------------------------------
 * W następnych tutorialach powinienem omówić jak łączy się poszczególne obiekty
 * ze sobą. Ale nie wiem, czy jeszcze powstanie następny tutorial ;) 
 */

// Przestrzenie, z których będziemy korzystać
// Potrzebne są one aby móc korzystać z różnych funkcji.
using System;
using System.Drawing;
using System.Drawing.Drawing2D;
using System.Windows.Forms;

// Deklaracja nowej klasy, której od razu przepisujemy formatkę.
// Inaczej trzeba by było ją tworzyć w programie.
public class Wprowadzenie : Form
{
  // TUTAJ DEKLARUJEMY WSZYSTKIE NOWE OBIEKTY, KTÓRE WYSTĘPUJĄ W WIĘCEJ NIŻ
  // JEDNEJ METODZIE.
  // WYJĄTEK STANOWI GŁÓWNA FORMATKA (this), KTÓREJ NIE TRZEBA W OGÓLE DEKLAROWAĆ,
  // PONIEWAŻ ISTNIEJE SAMA PRZEZ SIĘ :)
  Form nazwa_formatki = new Form();
  Label wspolrzedne_myszki = new Label();

  int x = 1; // deklaracja zmiennej potrzebnej do metody "zdarzenie buttona", która będzie potrzebna do iteracji
        // x nie może znajdować się w metodzie, ponieważ x zawsze przyjmowałoby wartości
        // jakie jej na dano na samym początku i nie mogłoby rosnąć

  // Nazwa metody taka sama jak nazwa klasy sprawia, że jest ona główną metodą.
  public Wprowadzenie()
  {

    /* this - poprzez rekurencję odwołuje się do samej siebie
      Zamknięcie formatki głównej powoduje zamknięcie wszystkich
      formatek innych */
    this.Text = "Formatka Nr 1";
    // Nadanie rozmiaru formatce (x,y).
    // x - szerokosc
    // y - wysokosc
    this.Size = new Size(500,400);
    // Color zdefiniowany za pomocą palety RGB.
    this.BackColor = Color.FromArgb(20,80,210);
    // Bez tego, główna formatka pojawiałaby się na końcu,
    // przez co zasłaniałaby inne formatki.
    this.Show();

    // Poniewaz zadeklarowalismy juz formatkę w klasie, więc tutaj nie trzeba
    // znowu jej tworzyć, ponieważ jest już utworzona.
    nazwa_formatki.Text = "Formatka Nr 2";
    nazwa_formatki.Size = new Size(600,500);
    nazwa_formatki.Show();

    // tworzenie buttonow
    Button nazwa_buttonu = new Button();
    nazwa_buttonu.Text = "Tekst na buttonie";
    nazwa_buttonu.Size = new Size(200,30);
    // Location = new Point(wartosc x, wartosc y)
    // wartosc x - pikseli, liczac od lewej komponentu, na ktory sie chce sie to dodac
    // wartosc y - pikseli, liczac od gory komponentu, na ktory sie chce sie to dodac
    nazwa_buttonu.Location = new Point(100,100);
    // Click - deklaracja zdarzenia po kliknieciu na komponent
    // Zdarzenia są tworzone jako metody.
    nazwa_buttonu.Click += new EventHandler(zdarzenie_buttona);
    // Dodanie komonentu do programu, wzór 1. 
    nazwa_formatki.Controls.Add(nazwa_buttonu);

    // tworzenie pol tekstowych
    Label nazwa_tekstu = new Label();
    // zmiana czcionki na labelu
    nazwa_tekstu.Font = new Font("Times New Roman", 12, FontStyle.Bold);
    // zmiana koloru czcionki
    nazwa_tekstu.ForeColor = Color.Blue;
    // nadanie tekstowi tła (background)
    nazwa_tekstu.BackColor = Color.White;
    nazwa_tekstu.Location = new Point(200, 10);
    nazwa_tekstu.Size = new Size(200, 20);
    nazwa_tekstu.Text = "Tekst na labelu";
    // Dodanie komonentu do programu, wzór 2. 
    nazwa_formatki.Controls.AddRange(new Control[] { nazwa_tekstu });

    // tworzenie pol formularzy (textBox)
    TextBox nazwa_texboxa = new TextBox();
    nazwa_texboxa.Text = "Tekst w textboxie";
    nazwa_texboxa.Location = new Point(0, 150);
    nazwa_formatki.Controls.AddRange(new Control[] { nazwa_texboxa });

    // tworzenie listy nierozwijanej (listboxa)
    ListBox nazwa_listboxa = new ListBox();
    // dodawanie wartości więcej niż jednej do listboxa 
    nazwa_listboxa.Items.AddRange(new object[] { "Wartosc 1", "Wartosc 2", "Wartosc 3", "Wartosc 4", "itd." } );

    // tworzenie listy rozwijanej (combobox)
    ComboBox nazwa_comboboxa = new ComboBox();
    nazwa_comboboxa.Location = new Point(0, 250);
    // tekst na komboboxie (nie jest on brany jako wartość comboboxa, tzn.
    // po wybraniu, której z wartości, ten tekst zniknie)
    nazwa_comboboxa.Text = "Wartości wpisane w comboboxie";
    // dodawanie wartości więcej niż jednej do comboboxa (tak samo jak w listboxie)
    nazwa_comboboxa.Items.AddRange(new object[] { "Wartosc 1", "Wartosc 2", "Wartosc 3", "Wartosc 4", "itd." } );

    // wzór dodawania wielu komponentów za jednym razem
    nazwa_formatki.Controls.AddRange(new Control[] { nazwa_listboxa, nazwa_comboboxa });

    // Deklaracja zdarzeń:
    // zdarzenie Paint - oznacza, ze na komponencie bedzie mozna rysowac
    // O pisaniu innego typu zdarzen niz Resize, Click i Paint nie bede pisal.
    // Poza tym zdarzenia to dosyc rozlegly, ale nietrudny rozdzial :)

    // rysowac bedziemy na formatce glównej (this)
    this.Paint += new PaintEventHandler(bierzemy_sie_za_rysowanie);

    // zdarzenie resize będzie nam odświeżalo okno podczas zmiany rozmiarów
    this.Resize += new EventHandler(Odswiezanie);

    // obsluga myszy
    nazwa_formatki.MouseMove += new MouseEventHandler(ruch_myszki);
    wspolrzedne_myszki.Location = new Point(nazwa_formatki.Width-150,nazwa_formatki.Height-80);
    wspolrzedne_myszki.Size = new Size(100,50);
    nazwa_formatki.Controls.Add(wspolrzedne_myszki);

  }

  /* Deklaracja metody (w tym przypadku wywołanego przez jakieś zdarzenie).
    Są dwa specyfikatory dostępu dla metod:
    public - składnik dostępny jest również poza klasą;
    private - (przeciwieństwo public) składnik nie dostępny jest również poza klasą.
    Slowo "void" mówi kompilatorowi, że funkcja nie zwraca żadnych wartości. */
  public void zdarzenie_buttona(object sender, EventArgs e)
  {
    // Zróbmy, że klikając na button zmieni się kolor nowej formatki
    // Stwórzmy od razu proste warunki i iteracje, dzięki którym, za każdym
    // razem jak klikniemy na button, coś się zmieni.
    // Można robić to na wiele sposobów, ja napisałem to akurat w ten :)

    if (x%2 == 0) // jeżeli wynik z dzielenia przez 2 = 0, wtedy zrób to...
    {
      // tu mozna wypisywac cokolwiek co chce sie zmienic, podobnie w warunku "else"
      nazwa_formatki.BackColor = Color.PaleGreen;
    }
    else // w innym wypadku...
    {
      nazwa_formatki.BackColor = Color.FromArgb(220,220,210);
    }
    x++; // z wywołaniem tej metody x rośnie o 1
  }

  public void bierzemy_sie_za_rysowanie(object sender, PaintEventArgs nazwa_argumentu_grafiki)
  {
    // wszystko będzie rysowane na 
    // zainicjowanie grafiki
    Graphics grafika = nazwa_argumentu_grafiki.Graphics;

    // wprowadzenie wygładzania rysunków, w tym przypadku grafika będzie
    // rysowana z najwyższą dokładności, jednak bardzo to zwalnia program
    grafika.SmoothingMode = SmoothingMode.HighQuality;

    // Rysowanie tekstu:
    Font czcionka = new Font("Arial", 12);
    grafika.DrawString("jakiś tekst", czcionka, new SolidBrush(Color.Black), ClientSize.Width-100, ClientSize.Height/2-20);

    // NA POCZĄTKU NAUCZYMY SIĘ RYSOWAĆ FIGURY ZA POMOCĄ OŁÓWKA (pen)

    // pen jest również obiektem, więc trzeba go stworzyć
    Pen olowek_bialy = new Pen(Color.White);

    // narysowanie strzalki (lub innych obiektow) na koncu linii:
    olowek_bialy.EndCap = LineCap.ArrowAnchor;

    // grubośc linii:
    olowek_bialy.Width = 5;

    // rodzaj linii (np. linia przerywana):
    olowek_bialy.DashStyle = DashStyle.Dot;

    // Mamy już ołówek, więc możemy nim rysować rożne figury. Dla kazdego
    // obiektu tworze rozne olowki, aby latwo bylo sie zorientowac na formatce co do czego,
    // ale ciagle mozna uzywac tego samego jednego olowka.

    // rysowanie prostej linii (czym ma rysowac, polozenie poczatkowe od lewej, polozenie poczatkowe od gory, polozenie koncowe od lewej, polozenie koncowe od gory)
    grafika.DrawLine(olowek_bialy,0,0,this.Width-100,this.Height-100);

    // rysowanie prostokąta (dla kwadratu szerokosc = wysokosc) niewypełnionego (czym ma rysowac, polozenie od lewej, polozenie od gory, szerokosc, wysokosc)
    Pen olowek_czerowny = new Pen(Color.Red);
    grafika.DrawRectangle(olowek_czerowny,10,10,100,40);

    // rysowanie elipsy (dla koła szerokosc = wysokosc) niewypełnionej (czym ma rysowac, polozenie od lewej, polozenie od gory, szerokosc, wysokosc)
    Pen olowek_czarny = new Pen(Color.Black);
    grafika.DrawEllipse(olowek_czarny,10,80,50,80);

    // rysowanie łuku (czym ma rysowac, polozenie od lewej, polozenie od gory, szerokosc, wysokosc, kat 1, kat 2)
    Pen olowek_zloty = new Pen(Color.Gold);
    grafika.DrawArc(olowek_zloty,300,250,103,35,10,90);

    // rysowanie krzywej Beziera (używana do wektorowego zapisu grafiki komputerowej)
    Pen olowek_rozowy = new Pen(Color.Pink);
    grafika.DrawBezier(olowek_rozowy,40,20,50,77,10,140,190,180);

    // rysowanie dowolnych figur
    Pen olowek_zielony = new Pen(Color.Green);
    Point[] punkty = new Point[5] 
    {
      new Point(214, 34),
      new Point(314, 100),
      new Point(424, 67),
      new Point(240, 60),
      new Point(100, 40), 
    };
    grafika.DrawPolygon(olowek_zielony, punkty);

    // Inne rozne figury, ktore mozna rysowac za pomoca olowka mozna znalezc w pomocy
    // albo w podpowiedziach, ktore pojawiaja sie zaraz po napisaniu "grafika.".

    // TERAZ BEDZIEMY RYSOWAC Z FIGURY Z WYPELNIENIEM
    // 1) Najpierw definiujemy czym maly wypelnic
    // 2) Definiujemy co mamy wypelnic

    // zdefiniowanie samego koloru do wypelniania
    SolidBrush sam_kolor = new SolidBrush(Color.Black);

    // rysowanie wypelnionego prostokata
    grafika.FillRectangle(sam_kolor, 10, 250, 30, 20); 

    HatchBrush wzorki = new HatchBrush (HatchStyle.ZigZag, Color.Wheat, Color.Transparent);
    grafika.FillEllipse(wzorki, 350, 250, 40, 30); 

    // mozna tez rysowac w ten sposob:
    grafika.FillEllipse(new SolidBrush(Color.White), 200,250,30,50);

    // Z grafiki to tyle, aha. Może jeszcz powiem jak się dodaje obrazki. Nic prostszego :)
    // Rysowac obrazki mozna az na 30 sposobow!!!  
    // jezeli wyskoczy blad, to znaczy, ze nie musicie zmienic sciezke dostepu do obrazka
    grafika.DrawImage(Image.FromFile("c:/windows/Bąbelki.bmp"), Width-50, 10, 40, 80);

  }

  private void ruch_myszki(object sender, MouseEventArgs wartosc)
  {

    wspolrzedne_myszki.Text = "wspolrzedne x: "+wartosc.X+"n wspolrzedne y: "+wartosc.Y;

  }

  private void Odswiezanie(Object sender, EventArgs e)
  {
    Invalidate();
  }

  // Od tej meotdy zaczyna się działanie programu.
  private static void Main()
  {
    // która metodą ma wykonywać jako główną
    Application.Run(new Wprowadzenie());
  }
}

9 komentarzy

Prosze, podczas pisania artykulow, kody zrodlowe wpisuj pomiedzy znaczniki <cpp> oraz </cpp>. Ufff....

Widzę, że C# bardzo mocno przypomina Javę.

Brakuje tagów <cpp> - pomimo innego języka tutaj najprawdopodobniej by się sprawdziły i polepszyłyby czytelność artu.

Poza tym - artykuł dobry.

Nie wiem, czy nie lepiej byłoby go wrzucić do działu C++, chociaż "Z pogranicza" może i jest lepszym wyborem...

Ja rozumiem :> , ale w końcu co to jest ten hasz (#) kompresja ++ (lze?). Nie no spoko, tylko zartuję. Zaraz ściągnę sobie kompilator. Fajny art. Ja chcę więcej!!!

Tutorial napisałem dla kilku osób na studiach, dlatego jest taki frywolny ;)
Co do samego języka, to C#, podobnie jak Java, został stworzony do kreacji wieloplatformowego kodu. Ale pochodzi z rodziny C i C++, a nie Javy, chociaż wiele rzeczy jest identycznych. Tym co ma C# a nie ma Java, jest to, że język ten umożliwia łatwą współpracę kodu napisanego w języku z kodem napisanym w innym języku. Poza tym C# i Windows są bardzo blisko związane ze sobą (Java, niestety, nie ma pełnej integracji z systemem). Język jest bardzo przyjemny.
Gwoli informacji, to niedawno wyszła polska wersja C# pod platformę .NET.

Ja tylko wspomnę o www.go-mono.pl :)
I jeszcze jedno: C# to chyba klon javy... Napisałem program w C# i chciałem go przerobić na kod javy... Zmian było dosłownie kilka :)

hehe - jaki ja nieświadomy byłem półtora roku temu :) a teraz za kasę w C# klepię :D ależ czas pędzi...

Bardzo mi sie podoba ten język, życzę mu wszystkiego najlepszego :)

Z tego co zauważyłem to programy troche wolno sie włączają za pierwszym razem (pośrednia kompilacja czy coś takiego ?) no i trzeba mieć tego nieszczęsnego frameworka na kompie (co w praktyce == WinXP SP2).. ale poza tym jest spoko :)

a ja jestem kompletnie zielony i poprosze pomoc w uruchomieniu tego na visual studio 2005 jak wczytam plik rozumiem to dac do pliku z rozszerzeniem .cs jako class natomiast nie umiem tego skompilowac no chyba ze z lini komend a jak sie ma sprawa z windowsowa wersja , dla mnie to na razie czarna magia ale pewnie dla kogos to latwe i moze zaoszczedzic mi grzebania wielogodzinnego , jak sie robi nowy projekt to jest ok bo samo srodowisko dba co i jak dolaczyc i gdzie ale jak sie ma 1 plik to ja nie umiem go uruchomic

chcialem zaznaczyc ze uruchomilem i dziala