Problem z ramką w ASCII Visual 2013 C++

Feler

W trakcie tworzenia ramki w programie Visual używając kodów ASCII natknąłem się na problem błędnego zinterpretowania kodu przez program który napisałem:

#include "stdafx.h"
#include <iostream>
#include <ctime>
#include <cmath>
#include <string>
using namespace std;
 
// ramki (ASCII)
char e[] = { 201, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 187 };
char a[] = { 32, 32, 32, 32, 201, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 187 };
char b[] = { 32, 32, 32, 32, 186, 32, 87, 73, 84, 65, 77, 32, 186 };
char t[] = { 186 };
char c[] = { 32, 32, 32, 32, 200, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 188 };
char d[] = { 204, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 185 };
char s[] = { 200, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 205, 188 };
 
int main()
{
    cout << e << endl;
    cout << t << "                                  " << t << endl;
    cout << s << endl;
    system("PAUSE");
    return 0;
}

Chodziło mi o utworzenie pełnej, zamkniętej ramki, natomiast w programie wychodzą pewne błędy, część ramki została utworzona w innym miejscu . Czy byłby w stanie ktoś przeanalizować i przedstawić swoje spostrzeżenia?

0 komentarzy