C/C++ » FAQ

Obliczanie odległości pkt od początku układu współrzędnych

dbe_benio

Obliczanie odległości punktów od początku układu współrzędnych,
znajdywanie największej odległości, sprawdzanie czy punkt należy
do koła o podanym promieniu.

/***********************************/
/* dbe_benio            */
/* Obliczanie odleglosci pkt od  */
/* poczatku ukladu wspolrzednych  */
/* oraz sprawdzanie czy pkt nalezy */
/* do kola o podanym promieniu   */
/***********************************/
//---------------------------------------------------------------------------
#pragma hdrstop
//---------------------------------------------------------------------------
#pragma argsused
//---------------------------------------------------------------------------
#include <iostream>
#include <math.h>

using namespace std;

void wprowadz( int rozmiar, float t[], char *ptr);
void pokaz();
void oblicz();
void dlugosc();

int rozmiar, licznik=0;
float promien;
float *tx;
float *ty;

int main(int argc, char* argv[])
{
char *x = "x";
char *y = "y";

   cout << "Wprowadz ilosc punktow: ";
   cin >> rozmiar;
   cout << "\nWprowadz promien kola: ";
   cin >> promien;
   tx = new float[rozmiar];
   ty = new float[rozmiar];
   cout << "Wprowadzanie danych do tablicy X" << endl << endl;
   wprowadz(rozmiar, tx, x);
   cout << endl;
   cout << "Wprowadzanie danych do tablicy Y" << endl << endl;
   wprowadz(rozmiar, ty, y);
   cout << endl;
   cout << "Wspolrzedne wybranych punktow:" << endl << endl;
   pokaz();
   cout << endl;
   dlugosc();
   cout << endl;
   oblicz();
   cout << endl;
   if(licznik==1)
   cout << licznik << " punkt nalezy do kola o promieniu rownym " << promien << endl;
   else
   {
    if(licznik>4)
    cout << licznik << " punktow nalezy do kola o promieniu rownym "<< promien << endl;
    else
    cout << licznik << " punkty naleza do kola o promieniu rownym " << promien<< endl;
   } 
   cout << endl;

delete [] tx;
delete [] ty;

system("pause"); 
return 0;    
   
}
/*****************************************************/
void wprowadz(int rozmiar, float t[], char *ptr)
{
   for(int i=0 ; i<rozmiar ; i++)
   {
       cout << "Wprowadz wspolrzedna " << ptr
         << " punktu nr: " << i+1 << endl;
       cin >> t[i];    
   }
}
/******************************************************/
void pokaz()
{
   for(int i=0; i<rozmiar; i++)
    cout << "Wspolrzedne puntu nr " << i+1 << " wynosza: " 
       << "(" << tx[i] << "," << ty[i] << ")" << endl;
}
/*****************************************************/
void oblicz()
{
float tmp=0;
for(int i=0; i<rozmiar; i++)
  {
    tmp=sqrt((tx[i]*tx[i])+(ty[i]*ty[i]));
    if(tmp<promien)
    {
    licznik++;
    cout << "Punkt o wsporzednych: (" << tx[i] << "," <<ty[i] <<")"
        << " nalezy do kola o promieniu "<< promien << endl;
    }
    else
    {
    cout <<  "Punkt o wsporzednych: (" << tx[i] << "," <<ty[i] <<")"
        << " nie nalezy do kola o promieniu "<< promien << endl;
    }
  }
}
/********************************************************/
void dlugosc()
{
float dlu=0;
float max=0;
for(int i=0; i<rozmiar; i++)
{
 dlu=sqrt((tx[i]*tx[i])+(ty[i]*ty[i]));
 cout << "Odleglosc punktu o wspolrzednych (" << tx[i] << "," <<ty[i] <<")"
     << " \nod poczatku ukladu wspolrzednych wynosi: " << dlu <<endl;
    if(dlu>max)
    max=dlu;
   }
cout << "\nNajwieksza odleglosc od poczatku ukladu wspolrzednch wynosi: " 
    << max << endl;
}
/**********************************************************/
FAQ

0 komentarzy