C/C++ » FAQ

Konwersja systemów liczbowych

Z racji ciągłych powtarzających sie pytań. Przykład algorytmu. Jeżeli kompilator odrzuca strlwr(), to trzeba zmienić małe literki w digit na wielkie (ja po prostu lubie małe) i zamienić strlwr() na strupr(), albo napisać swoje.

// kompilowane na borlandzie
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <string.h>


char const * const digit="0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";

char* strn(unsigned long liczba,char podstawa){
 static char wynik[33]; // 32 bity + 0
 char i=1+log(liczba)/log(podstawa);
 wynik[i]=0;           
 while(i--){
  wynik[i]=digit[liczba%podstawa];
  liczba/=podstawa;
 }
 return wynik;
}

unsigned long val(char* znaki,unsigned char podstawa,unsigned char& error){
 // val - znasz to z tp

 unsigned long w=0;  // w jak wynik

 char* zn=new char[strlen(znaki)+1];

 strcpy(zn,znaki);   // zeby nie zmieniac ciagu wejsciowego
 strlwr(zn);      // lower case, bo digit to male cyferki

 for(unsigned char i=0;zn[i];i++){
  w*=podstawa;
  error=(strchr(digit,zn[i])-digit);
  if(error>=podstawa){
   error=1+i;
   break;
  }
  w+=error;
  error=0;
 }
 delete zn;
 return w;
}

int main(){
 unsigned char i,err;
 unsigned long wynik;

 for(i=2;i<20;i++){
  wynik=val("345",i,err);
  printf("podstawa: %d  error: %d  ",i,err); // err-1 znak jest bledny
  if(!err)printf("string: %s  value: %d  \n",strn(wynik,10),wynik);
   else printf("\n");
 }
 return 0;
}
FAQ

3 komentarzy

mam wrażenie, że to już było...

Jasne, ale jeszcze nie w faq, a nie chce mi się ciągle szukać tego linku