Jak wyświetlić proste figury (linia, okrąg, prostokąt) (SVGAlib)

AndRew

rysujemy linię od punktu x1, y1 do punktu x2, y2 o kolorze color
void gl_line(int x1, int y1, int x2, int y2, int color);
lub w aktualnie wybranym kolorze
int vga_drawline(int x1, int y1, int x2, int y2);

rysujemy okrąg o środku x, y promieniu r i kolorze color :
void gl_circle(int x, int y, int r, int color);

rysujemy wypełniony prostokąt o lewym górnym rogu x, y długości w, wysokości h i kolorze c
void gl_fillbox(int x, int y, int w, int h, int c);

FAQ

0 komentarzy