C/C++ » FAQ

Jak w RichEdit przeskoczyć do linijki o wybranym numerze

Kaczor

Wstawiamy na formatkę komponenty: Edit, Button i oczywiście RichEdit... Dla przycisku piszemy takie coś:

int Linia;
RichEdit1->SelStart = RichEdit1->Perform(EM_LINEINDEX, Linia = StrToInt(Edit1 -> Text) - 1, 0);
RichEdit1->SelLength = RichEdit1->Lines->Strings[Linia].Length();
RichEdit1->Perform(EM_SCROLLCARET, 0, 0);
RichEdit1->SetFocus();
FAQ

5 komentarzy

...yyyy mały błąd... druga linijka powinna wyglądać tak:

RichEdit1->SelStart = RichEdit1->Perform(EM_LINEINDEX, Linia = StrToInt(Edit1 -> Text) - 1, 0);

[glowa] to zmień treść artykułu a nie poprawiasz w komentarzu...

no dobra poprawione...

Hmm...rzeczywiście:)

Ale trzeba uważać na opcję WordWrap - jeśli w tekście pojawią się zawinięte linijki, zaznaczanie nie będzie działało prawidłowo!