C/C++ » FAQ

Jak pobrać katalog domowy użytkownika w systemie Linux

#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>
#include <pwd.h> 
// ...

 char* pwdbuffer;
 struct passwd pd;
 struct passwd* tempPwdPtr;
 long ile=sysconf(_SC_GETPW_R_SIZE_MAX);
 pwdbuffer=(char*)malloc(ile);
 if(pwdbuffer){
  if(!getpwuid_r(getuid(),&pd,pwdbuffer,ile,&tempPwdPtr)){
   print("%s\n",pd.pw_dir);
  }
  free(pwdbuffer)
 }

Nie tyle chodzi o sam katalog domowy tylko o prawidłowy sposób pobierania struktury passwd, zwłaszcza w programie wielowątkowym.

FAQ

2 komentarzy

"Nie tyle chodzi o sam katalog domowy tylko o prawidłowy sposób pobierania struktury passwd, "

A nie lepiej pobrać ze zmiennej środowiskowej?