C/C++ » FAQ

Duże liczby

ŁF

Jak można prowadzić obliczenia na dużych liczbach, większych niż te standardowe obsługiwane przez Twój kompilator? Użyj jednej z poniższych bibliotek:

  • Vlong - biblioteka dla TP i Delphi, obsługująca podstawowe działania (+-*/%^) na dowolnie dużych liczbach. OpenSource, brak dokumentacji.
  • Vlong - wersja powyższej biblioteki dla C/C++
  • GMPLib (GNU Multiple Precision Arithmetic Library) - biblioteka dla C/C++. Bardzo szybka, dużo funkcji. Wolne oprogramowanie (GPL), dostępna dokumentacja i kod źródłowy.
  • MIRACL (Multiprecision Integer and Rational Arithmetic C/C++ Library) - biblioteka dla C/C++
  • integerASM - biblioteka dla Delphi 3-6, obliczenia na stringach, do 255 znaków. Dostępny kod źródłowy.
Artykuł został umieszczony na liście [[Zalazki artykulow|Zalążków artykułów]]. Jeżeli możesz rozbuduj go!

2 komentarzy

Jak z takiej biblioteki korzystać?

Zmieniłem przy GMP Open Source na Wolne oprogramowanie - warto sobie to zapisać w pamięci, że nazywanie dowolnego projektu pod szyldem GNU projektem Open Source to taki sam policzek jak powiedzenie katolikom, źe są sekciarzami.