Odwzorowanie bitowe ciągu liczb z zakresu od 1 do 9999

sebcio_lcp

Program przedstawia jak w tablicy, która składa się z 313 elementów przechować 10000 liczb z zkresu od 1 do 9999. Program ma również możliwość zapisania tablicy do piku i odczytania jej z pliku. Plik ten jest plikiem tekstowym, do którego wpisujemy liczby wierszami (czyli każda wartość w osobnej linii). Cała zabawa polega na tym, że gdy podajemy jakąś liczbę np. 4 to jej postać binarna jest następująca 000000000000000000000000000000100, przy założeniu że przechowujemy liczby na 32 bitach. Wszystkie elementy tablicy zerujemy więc mają one postać 00000000000000000000000000000000. Teraz przy podaniu liczby 4 wybieramy odpowiednią komórkę tablicy, tworzymy "maskę" i używamy odpowiedniego opertora bitowego w tym przypadku "or == |". Operator ustawi nam czwarty bit pierwszego elementy tablicy. Aby sprawdzić czy dana liczba znajduje się w tablicy, trzeba użyć operatora "and == &" i sprawdzić czy czwarty bit jest jedynką.

Tworzenie maski:

 1. Musimy stworzyc liczbe w takiej postaci binarnej 10000000000000000000000000000000. Robimy to w nastepujacy sposob ~0 (negacja zero), powoduje zanegowanie wszystkich zer w reprezentacji binarnej liczby zero. Czyli jest liczba zero ma postać 00000000000000000000000000000000 to po tej operacji otrzymamy 11111111111111111111111111111111. Teraz jesli przesuniemy w lewo 31 bitów tzn. wszystkie jedynki od prawej strony przesuwamy w lewo o 31 pozycji. Do tego celu uzyjemy operatora bitowego <<. Czyli jesli mamy zmienną mask i najpierw przypiszemy jej wartość zero mask = 0 potem mask = ~0 lub mask ~= 0 i wykonamy operacje przesunięcia mask = mask << 31 lub mask <<= 31 to otrzymamy maske w postaci 10000000000000000000000000000000

 2. Pierwsza jedynka w naszej masce mozemy dowolnie manipulowac tzn. przesuwac ją na dowolną pozycję. W ten sposób tworzymy naszą maskę która ustawi nam odpowiedni bit w tablicy.

 3. Jeśli mamy liczby 4 to ustawiamy czwarty bit. mask >>= 3 (wartosc - 1) i mamy maske 00010000000000000000000000000000

 4. Bierzemy pierwszy element tablicy i używając operatora or ustawiamy 4 bit w tablicy:

tab[0]: 00000000000000000000000000000000
mask: 00010000000000000000000000000000
tab[0] | mask
lub
tab[0] or mask
tab[0]: 00010000000000000000000000000000

CDN...

Nie wiem czy ten program może się do czegoś przydać, dlatego proszę o uwagi. To jest mój pierwszy artykuł - bądźcie wyrozumiali :)

/*	Odwzorowanie bitowe liczb		*
 *	created by sebcio [[email protected]]	*
 *	LCP 2004				*
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

#define INT_BITS (sizeof(unsigned int)*8)
#define TAB_SIZE ((10000 / INT_BITS)+1)

typedef enum {insert, check} IoC;

//protytpy (deklaracje) funkcji
char menu();
char InsertCheck(unsigned int *ptab, unsigned int data, IoC choice);
void zeros(unsigned int *ptab, int n);
void p(unsigned int d, char *name); //funkcja pomocnicza
char CheckTable(unsigned int *ptab);
void ShowAll(unsigned int *ptab);
void delete(unsigned int *ptab, unsigned int data);
void ReadFromFile(unsigned int *ptab);
void WriteToFile(unsigned int *ptab);

int main(int argc, char *argv[])
{
 char c, result;
 unsigned int tab[TAB_SIZE], *ptab = tab, data;

 zeros(ptab,TAB_SIZE);
 do {
  c = menu();
  switch (c) {
   case 'l':
   case 'L':
	ReadFromFile(ptab);
	break;
   case 'z':
   case 'Z':
    WriteToFile(ptab);
	break;
   case 'W':
   case 'w':
    printf("\nPodaj liczbe: ");
    scanf("%d", &data);
    result = InsertCheck(ptab,data,check);
    if (result != 0)
     printf("\nBLAD: Podana liczba jest juz zarejestrowana ...\n");
    else {
     InsertCheck(ptab,data,insert);
     printf("\nOK.\n");
    }
    break;
   case 'O':
   case 'o':
    printf("\nJakiej liczby szukasz: ");
    scanf("%d", &data);
    result = InsertCheck(ptab,data,check);
    if (result != 0)
     printf("\nLiczba jest zarejestrowana ...\n");
    else
     printf("\nBrak szukanej liczby ...\n");
    break;
   case 'A':
   case 'a':
	if (CheckTable(ptab) == 1) {
	 printf("\nW bazie znajduja sie nastepujace liczby: ");
	 ShowAll(ptab);
	}
    else
	 printf("\nW bazie nie ma zadnej liczby ...\n");
	break;
   case 'U':
   case 'u':
	printf("\nPodaj liczbe do usuniecia: ");
	scanf("%d", &data);
	delete(ptab,data);
	break;
   case 'q':
   case 'Q':
    return 0;
   default:
    printf("\nBLAD: Nie ma takiej opcji ...\n");
    break;
  }
  getchar();
 } while (c != 'q' && c != 'Q');
 return 0;
}

char menu()
{
 char c;

 printf("\n%20s%s\n", "","[L] - ladowanie dancyh z pliku");
 printf("%20s%s\n", "","[Z] - zapis danych na plik");
 printf("%20s%s\n", "", "[W] - wstawianie liczby do tablicy");
 printf("%20s%s\n", "", "[O] - odczytywanie liczby z tablicy");
 printf("%20s%s\n", "","[U] - usuwanie liczby z tablicy");
 printf("%20s%s\n", "","[A] - automatyczne odczytanie zwartosci tablicy");
 printf("%20s%s\n", "","[Q] - wyjscie z programu");
 printf("\n%20s%s", "","Twoj wybor: ");
 c = getchar();
 return c;
}

char InsertCheck(unsigned int *ptab, unsigned int data, IoC choice)
{
 unsigned int mask, nr, offset, count = 0;

 nr = data / INT_BITS;
 if (data % INT_BITS == 0)
  --nr;
 mask = ~0 << INT_BITS - 1;
 offset = data - (INT_BITS * (data / INT_BITS));
 if (offset == 0)
  mask >>= INT_BITS - 1;
 else {
  --offset;
  while (count != offset) {
   mask >>= 1;
   ++count;
  }
 }
 if (choice == insert)
  *(ptab+nr) |= mask;
 else
  return (*(ptab+nr) & mask) != 0 ? 1 : 0;
}

void zeros(unsigned int *ptab, int n)
{
 int i;

 for (i = 0; i < n; ++i)
  *(ptab+i) = 0;
}

void p(unsigned int d, char *name)
{
 printf("\n");
 printf("%s = ", name);
 printf("%d", d);
}

char CheckTable(unsigned int *ptab) 
{
 unsigned int i, exist = 0;

 for (i = 1; i < 10000; ++i)
  if (InsertCheck(ptab,i,check) != 0) {
   exist = 1;
   break;
  }
 return exist;
}

void ShowAll(unsigned int *ptab) 
{
 unsigned int i;

 for (i = 0; i < 10000; ++i)
  if (InsertCheck(ptab,i,check) != 0)
   printf("%d, ", i);
 printf("\n");
}

void delete(unsigned int *ptab, unsigned int data) 
{
 unsigned int mask, nr, offset, count = 0;


 if (InsertCheck(ptab,data,check) == 0)
  printf("\nBLAD: Podana liczba nie jest zarejestrowana w bazie ...\n");
 else {
  nr = data / INT_BITS;
  if (data % INT_BITS == 0)
   --nr;
  mask = ~0 << INT_BITS - 1;
  offset = data - (INT_BITS * (data / INT_BITS));
  if (offset == 0)
   mask >>= INT_BITS - 1;
  else {
   --offset;
   while (count != offset) {
    mask >>= 1;
    ++count;
   }
  }
  *(ptab+nr) &= ~mask;
  printf("\nOK. Podana liczba zostala usunieta z bazy ...\n");
 }
}

void ReadFromFile(unsigned int *ptab) 
{
 unsigned int liczba;
 FILE *plik;
 
 plik = fopen("tab.dat","r");
 while (fscanf(plik,"%u",&liczba) != EOF) {
  InsertCheck(ptab,liczba,insert); 
 }
 fclose(plik);
}
void WriteToFile(unsigned int *ptab) 
{
 FILE *plik;
 unsigned int i;
 
 plik = fopen("tab.dat","w");
 for (i = 1; i < 10000; ++i)
  if (InsertCheck(ptab,i,check) != 0)
   fprintf(plik,"%u\n",i);
 fclose(plik);
}

4 komentarzy

Tak, masz racje. Cześć elementów jest nie wykorzystywana. A co do twojego kodu, to jeszcze niestety nie jestem na takim poziomie zaawansowania :) Ale dzięki będę miał co poanalizować w przerwie na kawę :) Pozdrawiam

Fajnie, ale stworzyleś tylko i wyłącznie odpowiednik pascalowego 'set of whatever', dodatkowo... Aby zakodować twoim sposobem 10000 liczb potrzeba ni mniej ni wiecej tylko 10000 bitów, czyli 10000/8=1250 bajtów. W jaki sposób udało ci sie skompresowac tą liczbe do 313 nie mam zielonego pojecia.

Całe ustawianie, gaszenie i czytanie bitów w buforze mozna zrobić na prawde prosto:

int getbit(void* buf,unsigned long bit){
 return ((((char*)buf)[bit>>3]>>((bit&7)))&1);
}

void setbit(void* buf,ulong bit){
 ((char*)buf)[bit>>3]|=1<<(bit&7);
}

void clearbit(void* buf,ulong bit){
 ((char*)buf)[bit>>3]&=(~(1<<(bit&7)));
}

// i dwie powyzsze razem z zabezpieczeniem na 1 bit
void changebit(void* buf,ulong bit,int newstate){
 (((char*)buf)[bit>>3]&=(~((newstate=(!!newstate))<<(bit&7))))|=(newstate<<(bit&7));
}

Pomijam brak tagów <cpp>
Ale o czym Ty tak naprawdę piszesz? Bo jakoś nie kumam po co to wszystko...

Poza tym po co robić mask = 0 skoro potem idzie mask = ~0 no ale lećmy dalej: chcesz uzyskać 1 na 32 bicie i robisz mask = ~0 i mask <<= 31 zamiast od razu mask = 1<<31.

Poza tym:
ustawiamy czwarty bit. mask >>= 3 i mamy maske 00010000000000000000000000000000
to nie 4 bit tylko 29 - czyli o indeksie 28. Czwarty bit (o indeksie 3) jest tu:
00000000000000000000000000001000

Co do tagów to niestety nie wiem co to jest. To mój pierwszy artykuł. Pisze w C od niedawna. Nie wiem może odwzorowanie bitowe może ma jakieś zastosowanie i komuś to co napisałem może się przydać. Chciałem jak najprościej opisać o co chodzi (dlatego między innymi pisałem mask = 0
). W kodzie już tego nie robiłem, chociaż nie jest on do końca optymalny można go uprościć.
Chodzi o to, że jeśli chcemy zapisać w tablicy liczbe np. 4 to ustawiamy czwaty bit. Wiem, że to jest 29 bit (jeżeli myślimi o kodowaniu liczb w naturalnym kodzie binarnym), ale nie chodzi nam tutaj o to, że najbardziej znaczący bit jest po lewej stronie. Chodzi o to, że te 32 bity to jest tak jakby "nasza pamięć". Ustawiając 4 bit od lewej strony, wiemy, że licba 4 została zapisana w tablicy. Można w ten sposób zaoszczędzić pamięci :) Nie trzeba tworzyć tablicy 10000 elementów typu int aby przechować jakieś wartości. Można stworzyć tablice 313 elementów i na podstawie tego czy odpowiedni bit jest ustawiony czy nie sprawdzać czy liczba znajduje się w tablicy.