Alpha Blending - Czyli półprzezroczysty obrazek

Bru2s

Co to jest alpha blending? Więc według encyklopedii jest to obliczeniowa technika obróbki grafiki służąca do obliczania przejrzystości elementów obrazu. Pewnie, nie wiele wam to mówi więc postaram się wam to wytłumaczyć na przykładzie. Załóżmy że mamy w 1 komponencie TImage jakąś graficzkę a w drugim mamy jakąś mniejszą. Naszym zadaniem jest nałożenie jednej na drugą ale tak aby ta ze spodu "prześwitywała" przez tą na wierzchu i tu z pomocą przychodzi nam alpha blending. Oto prosty kod w BCB który spełnię to zadanie:

Na formularz wstaw 2 komponenty TImage, 1 TEdit i 1 TButton.

W pierwszym TImage będzie "podkład" czyli grafika która będzie znajdywała się pod spodem. W drugim będzie grafika która znajdzie się na górze.

W zdarzeniu OnClick dla Button1 wstaw taki kod:

int alfa=StrToInt(Edit1->Text); //poziom przezroczystości od 0-255
int r1,g1,b1,r2,g2,b2,rk,gk,bk; //deklaracja zmiennych
for(int y=0;y<Image2->Height;y++)
for(int x=0;x<Image2->Width;x++)
{
r1=GetRValue(Image1->Canvas->Pixels[x][y]); //pobieranie czerwonego koloru do zmiennej
g1=GetGValue(Image1->Canvas->Pixels[x][y]); //pobieranie zielonego koloru do zmiennej
b1=GetBValue(Image1->Canvas->Pixels[x][y]); //pobieranie niebieskiego koloru do zmiennej

r2=GetRValue(Image2->Canvas->Pixels[x][y]); //pobieranie czerwonego koloru do zmiennej
g2=GetGValue(Image2->Canvas->Pixels[x][y]); //pobieranie zielonego koloru do zmiennej
b2=GetBValue(Image2->Canvas->Pixels[x][y]); //pobieranie niebieskiego koloru do zmiennej

//obliczanie średniego koloru pixela
rk=(alfa*((r2+64)-r1))/256+r1-(alfa/4); 
gk=(alfa*((g2+64)-g1))/256+g1-(alfa/4);
bk=(alfa*((b2+64)-b1))/256+b1-(alfa/4);

// wyświetlanie wszystkiego w Image1
Image1->Canvas->Pixels[x][y]=RGB(rk,gk,bk);
}

Teraz wystarczy wczytać jakieś obrazki do Image1 i Image2 i skompilować :)

Chodź ten artykuł jest krótki, ale myślę że dość treściwy i komuś się to przyda :) Ponieważ to mój pierwszy artykuł więc nie bądźcie zbyt krytyczni, czekam na wasze komentarze.

10 komentarzy

Heh :) Tylko jak to przetlumaczyc na Delphi :D

No i wszystko jasne :)

Robilem juz blending, ale w delphi i obliczanie przejscia w asemblerze. Powinienes dodac jeszcze, ze obie mapy musza miec jednakowa ilosc kolorow. Ciezko jest blending robic dla map <= 255 kolorow.

U mnie działa nawet jeśli mapy są o różnych ilościach kolorów ;) Jedyny warunek to to że muszą to być bitmapy

4x dłuższego też;-)

CZemu nie ma podanychwartosci jaiie moze przyjac Alfa bo ja dfalem coś takiego 255*(y/wysokosc_obrazka) i wyszlo na tyle ze w ogole nie mam przezroczystosci tylko ten sam obrazek :C

U mnie kod wygląda tak:

procedure JEDNO_W_DRUGIE(JEDEN,DWA : TBITMAP; var wynik : TBITMAP);
var
 Alfa, x, y : Integer ;
 r1,g1,b1,r2,g2,b2,rk,gk,bk: Integer;
begin

 // Alfa := StrToInt(Edit1.Text); //poziom przezroczystości od 0-255

 for y := 0 to JEDEN.Height do
  for x:= 0 to JEDEN.Width do
  begin
  Alfa := 255*(y div JEDEN.HEIGHT);
   r1:=GetRValue(JEDEN.Canvas.Pixels[x, y]); //pobieranie czerwonego koloru do zmiennej
   g1:=GetGValue(JEDEN.Canvas.Pixels[x, y]); //pobieranie zielonego koloru do zmiennej
   b1:=GetBValue(JEDEN.Canvas.Pixels[x, y]); //pobieranie niebieskiego koloru do zmiennej

   r2:=GetRValue(DWA.Canvas.Pixels[x, y]); //pobieranie czerwonego koloru do zmiennej
   g2:=GetGValue(DWA.Canvas.Pixels[x, y]); //pobieranie zielonego koloru do zmiennej
   b2:=GetBValue(DWA.Canvas.Pixels[x, y]); //pobieranie niebieskiego koloru do zmiennej

   //obliczanie średniego koloru pixela
   rk:=(alfa*((r2+64)-r1)) div 256 + r1 - (alfa div 4);
   gk:=(alfa*((g2+64)-g1)) div 256 + g1 - (alfa div 4);
   bk:=(alfa*((b2+64)-b1)) div 256 + b1 - (alfa div 4);

   // wyświetlanie wszystkiego w Image1
   wynik.Canvas.Pixels[x, y]:=RGB(rk,gk,bk);
  end;
end;

Jak wstawie stałą wartość ALFA to działa a jak nie to nie działa WTF? FFS? :}

var
 Alfa, x, y : Integer ;
 r1,g1,b1,r2,g2,b2,rk,gk,bk: Integer;
begin

 Alfa := StrToInt(Edit1.Text); //poziom przezroczystości od 0-255

 for y := 0 to Image1.Height do
  for x:= 0 to Image1.Width do
  begin
   r1:=GetRValue(Image1.Canvas.Pixels[x, y]); //pobieranie czerwonego koloru do zmiennej
   g1:=GetGValue(Image1.Canvas.Pixels[x, y]); //pobieranie zielonego koloru do zmiennej
   b1:=GetBValue(Image1.Canvas.Pixels[x, y]); //pobieranie niebieskiego koloru do zmiennej

   r2:=GetRValue(Image2.Canvas.Pixels[x, y]); //pobieranie czerwonego koloru do zmiennej
   g2:=GetGValue(Image2.Canvas.Pixels[x, y]); //pobieranie zielonego koloru do zmiennej
   b2:=GetBValue(Image2.Canvas.Pixels[x, y]); //pobieranie niebieskiego koloru do zmiennej

   //obliczanie średniego koloru pixela
   rk:=(alfa*((r2+64)-r1)) div 256 + r1 - (alfa div 4);
   gk:=(alfa*((g2+64)-g1)) div 256 + g1 - (alfa div 4);
   bk:=(alfa*((b2+64)-b1)) div 256 + b1 - (alfa div 4);

   // wyświetlanie wszystkiego w Image1
   Image1.Canvas.Pixels[x, y]:=RGB(rk,gk,bk);
  end;
end;
var
 alpha, r1, b1, g1, r2, g2, b2, rk, gk, bk:extended;
 x, y: integer;
begin
image1:= TBitmap.Create;
bcg:= TBitmap.Create;
bcg.LoadFromFile('cos');
image1.LoadFromFile('cos');
alpha:= tb.Position; //trackbar
for y:= 0 to image1.Height do
begin
 for x:= 0 to image1.Width do
 begin
  r1:=GetRValue(bcg.Canvas.Pixels[x, y]); //pobieranie czerwonego koloru do zmiennej
  g1:=GetGValue(bcg.Canvas.Pixels[x, y]); //pobieranie zielonego koloru do zmiennej
  b1:=GetBValue(bcg.Canvas.Pixels[x, y]); //pobieranie niebieskiego koloru do zmiennej

  r2:=GetRValue(Image1.Canvas.Pixels[x - yt.Position, y - xt.Position]); //pobieranie czerwonego koloru do zmiennej
  g2:=GetGValue(Image1.Canvas.Pixels[x - yt.Position, y - xt.Position]); //pobieranie zielonego koloru do zmiennej
  b2:=GetBValue(Image1.Canvas.Pixels[x - yt.Position, y - xt.Position]); //pobieranie niebieskiego koloru do zmiennej

  // obliczanie średniego koloru
  rk:=(alpha*((r2+64)-r1))/256+r1-(alpha/4);
  gk:=(alpha*((g2+64)-g1))/256+g1-(alpha/4);
  bk:=(alpha*((b2+64)-b1))/256+b1-(alpha/4);

  bcg.Canvas.Pixels[x, y]:=RGB(floor(rk),floor(gk),floor(bk));
 end;
end;
  img.Picture.Bitmap:= bcg;
  image1.Free;
  bcg.Free;

To mam dla Was coś czterdziestokrotnie szybszego (mojej produkcji):

function MonoAlfa(source, dest, fade : word) : byte;
  // result := fade * (dest - source) / 256 + source;
  // zwraca składową koloru z zastosowaniem efektu Alpfa-Blending

asm
  push ebx
  mov ebx, 0
  mov bx, source
  sub dest, source
  mov ax, dest
  mul fade
  shr ax, 8     // ax / 256
  add ax, bx
  pop ebx
end;

procedure rysujAlfa(punkt : TPunkt; fade : real; rysunek : TBitmap; plotno : Tcanvas);
var x, y : integer;
  tempBmp, bmp : TBitmap;
  linia, linia2, linia3 : PByteArray;
  fade256 : integer;

begin
   fade256 := trunc((1-fade)*256);

   tempBmp := TBitmap.Create;
   bmp := TBitmap.Create;
   tempBmp.Width := rysunek.Width;
   bmp.Width := rysunek.Width;
   tempBmp.Height := rysunek.Height;
   bmp.Height := rysunek.Height;
   bmp.Canvas.CopyRect(rect(0, 0, rysunek.width, rysunek.height), plotno, rect(round(punkt.x), round(punkt.y), round(punkt.x)+rysunek.width, round(punkt.y)+rysunek.height));

   if fade = 1 then plotno.Draw(round(punkt.x), round(punkt.y), rysunek) else
   try
    tempBmp.PixelFormat:=pf24Bit;
    Bmp.PixelFormat:=pf24Bit;
    rysunek.PixelFormat:=pf24Bit;
    for y := 0 to rysunek.height - 1 do
        begin
         linia := bmp.ScanLine[y];
         linia2 := rysunek.ScanLine[y];
         linia3 := tempBmp.ScanLine[y];
         x := 0;
         repeat
            linia3[x]  := MonoAlfa(linia2[x],linia[x],fade256);
            linia3[x+1] := MonoAlfa(linia2[x+1],linia[x+1],fade256);
            linia3[x+2] := MonoAlfa(linia2[x+2],linia[x+2],fade256);
            x := x + 3;
         until x > (rysunek.Width-1)*3;
        end;
    plotno.Draw(round(punkt.x),round(punkt.y),tempBmp);
    except
     on E: Exception do obslugaWiadomosci('Nie mogę narysować bitmapki alfa z powodu : '+E.Message);
    end;
    bmp.free;
    tempBmp.free;
end;