Allegro WinApi

krstk

Mój pierwszy art na poważnie, jakby co proszę o wyrozumiałość i poprawienie.
Zakładam że ewentualny czytelnik umie choć trochę posługiwać się biblioteką Allegro i WindowsApi.
Więc allegro oferuje proste i szybkie funkcje do obsługi bitmap, prymitywów, spritów, animacji, jednak takie aspekty jak timery czy obsługa klawiatury jest już dosyć toporna i niewygodna.

Ale jest sposób, mianowicie można użyć naraz allegro z WinApi i obsługiwać zdarzenie przy pomocy procedury zdarzeniowej, i używać innych funkcji z WinApi, jak obsługa rejestru naprzykład.
Więc na początek typowy szkielet aplikacji pod windows, ściągnięty z szablonów w dev-C++.

#include <windows.h>

LRESULT CALLBACK WindowProcedure (HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);

char szClassName[ ] = "WindowsApp";

int WINAPI WinMain (HINSTANCE hThisInstance,
HINSTANCE hPrevInstance,
LPSTR lpszArgument,
int nFunsterStil)

{
HWND hwnd; 
hdcokno=GetDC(hwnd); 
MSG messages; 
WNDCLASSEX wincl; 

wincl.hInstance = hThisInstance;
wincl.lpszClassName = szClassName;
wincl.lpfnWndProc = WindowProcedure; 
wincl.style = CS_DBLCLKS; 
wincl.cbSize = sizeof (WNDCLASSEX);

wincl.hIcon = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION);
wincl.hIconSm = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION);
wincl.hCursor = LoadCursor (NULL, IDC_ARROW);
wincl.lpszMenuName = NULL; 
wincl.cbClsExtra = 0; 
wincl.cbWndExtra = 0; 
wincl.hbrBackground = (HBRUSH) COLOR_BACKGROUND;

if (!RegisterClassEx (&wincl))
return 0;

hwnd = CreateWindowEx ( 0,szClassName,"Windows App",WS_OVERLAPPEDWINDOW,CW_USEDEFAULT,CW_USEDEFAULT,500,500,HWND_DESKTOP,NULL,hThisInstance,NULL ); 
ShowWindow (hwnd, nFunsterStil);

while (GetMessage (&messages, NULL, 0, 0))
{

TranslateMessage(&messages);
DispatchMessage(&messages);
}

return messages.wParam;
}

LRESULT CALLBACK WindowProcedure (HWND hwnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
switch (message) 
{
case WM_DESTROY:
PostQuitMessage (0); 
break;
default: 
return DefWindowProc (hwnd, message, wParam, lParam);
}

return 0;
}

Teraz zmodyfikujmy to nieco tak aby korzystać z allegro w API. Objaśnienia w komentarzach. Nie zapomnijcie dopisać do linkera -lalleg.

#include <allegro.h>
#include <winalleg.h> /*dodajemy allegro.h i ten nagłówek, zamiast windows.h, który z allegro się gryzie*/ 

BITMAP *bufor; /*bitmapa, będzie głównym buforem do rysowania, do tego Uchwyt do kontekstu urządzenia i strukturka o wiadomym zastosowaniu*/ 
HDC hdc;
PAINTSTRUCT ps;

LRESULT CALLBACK WindowProcedure (HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);

char szClassName[ ] = "WindowsApp";

int WINAPI WinMain (HINSTANCE hThisInstance,
HINSTANCE hPrevInstance,
LPSTR lpszArgument,
int nFunsterStil)

{
HWND hwnd; 
hdcokno=GetDC(hwnd); 
MSG messages; 
WNDCLASSEX wincl; 

/*inicjalizacja allegro*/ 

install_allegro( SYSTEM_NONE, &errno, atexit );
set_color_depth( 24 );

wincl.hInstance = hThisInstance;
wincl.lpszClassName = szClassName;
wincl.lpfnWndProc = WindowProcedure; 
wincl.style = CS_DBLCLKS; 
wincl.cbSize = sizeof (WNDCLASSEX);

wincl.hIcon = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION);
wincl.hIconSm = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION);
wincl.hCursor = LoadCursor (NULL, IDC_ARROW);
wincl.lpszMenuName = NULL; 
wincl.cbClsExtra = 0; 
wincl.cbWndExtra = 0; 
wincl.hbrBackground = (HBRUSH) COLOR_BACKGROUND;

if (!RegisterClassEx (&wincl))
return 0;

hwnd = CreateWindowEx ( 0,szClassName,"Windows App",WS_OVERLAPPEDWINDOW,CW_USEDEFAULT,CW_USEDEFAULT,500,500,HWND_DESKTOP,NULL,hThisInstance,NULL );
ShowWindow (hwnd, nFunsterStil);

hdc=GetDC(hwnd); /*ładujemy uchwyt*/ 

while (GetMessage (&messages, NULL, 0, 0))
{

TranslateMessage(&messages);
DispatchMessage(&messages);
}

return messages.wParam;
}

LRESULT CALLBACK WindowProcedure (HWND hwnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
switch (message) 
{

case WM_CREATE:
bufor = load_bitmap( "bitmapa.bmp", default_palette);/*ładujemy jakiś obrazek*/
break; 
case WM_PAINT: /*Jeśli coś się nam zamaże to odmalowujemy*/
hdc = BeginPaint( hwnd, &ps );
draw_to_hdc( hdc,bufor, 0, 0 );/*funkcja kopiująca bitmapę do hdc, czyli wyświetlająca ją na ekran*/
EndPaint( hwnd, &ps );
break;
case WM_DESTROY: 
destroy_bitmap(bufor); 
PostQuitMessage (0); 
break;
default: 
return DefWindowProc (hwnd, message, wParam, lParam);
}

return 0;
}

7 komentarzy

wg. mnie używanie bibliotek windowsa w allegro mija się z celem - allegro ma wszystkie najważniejsze rzeczy. Po zatym gra już nie będzie chodziła na linuxach etc. (nie mówie tutaj o emulatorach). Najlepiej wg. mnie przesiąść się na sdl ;]

tak się domyślałem, jak będę potrzebował kiedyś allegro, to będzie to pierwsze miejsce do jakiego zajrzę...
pozdrawiam...

a to BITMAP to jest struktura WinAPI? Czy jakiś wewnętrzny typ allegro?

To jest struktura w allegro. Aby zachować zgodność w winalleg w przeciwieństwie do windows.h struktury BITMAP nie ma.

@crayze: BITMAP to struktura przechowująca obrazek (biblioteka Allegro). A w WinAPI to chyba sam wiesz ;)

Po pierwsze nie do końca, gdyż ta struktura jest w allegro też powierzchnią roboczą i ekranem, po drugie w pytaniu chodzi o to czy w tym wypadku obiekty typu BITMAP pochodzą z WinApi czy z allegro, bo w WinApi też jest taka struktura.

Poza tym siemka miszczu, uczyłem się kiedyś z twojego tutoriala na stronie winapi.rox.pl, niezłe jest zwłaszcza to o plikach zasobów.
Swoją drogą, zajrzałem tam znowu dzisiaj, i chyba gdy ostatnio tam byłem to materiału było chyba więcej, wywaliłeś coś?

lol miszczu xd bez przesady :D
co do winapi.rox.pl to nic nie wyrzucałem, jak było tak jest, ostatnio pracuję przy tworzeniu nowej strony z kilkoma osobami, dlatego winapi.rox.pl jest już od jakiegoś czasu nieruszane, na nowej stronie będzie całkiem nowy kurs WinAPI, ale start strony na pewno nie wcześniej niż po wakacjach