Podświetlanie składni w postach na forum

Adam Boduch

Często użytkownicy forum, wklejając kod źródłowy w treści postu, stosują znacznik <code> nie określając jednak jakiego języka programowania, dany kod źródłowy dotyczy. Czyli, np.

var thing = {plugin: 'jquery-json', version: 2.3};

var encoded = $.toJSON( thing );

// '{"plugin":"jquery-json","version":2.3}'

var name = $.evalJSON( encoded ).plugin;

// "jquery-json"

var version = $.evalJSON(encoded).version;

// 2.3

daje taki oto rezultat:

var thing = {plugin: 'jquery-json', version: 2.3};


var encoded = $.toJSON( thing );
// '{"plugin":"jquery-json","version":2.3}'
var name = $.evalJSON( encoded ).plugin;
// "jquery-json"
var version = $.evalJSON(encoded).version;
// 2.3

Istnieje jednak możliwość ustawienia kolorowania składni, np. w ten sposób:

```jquery

var thing = {plugin: 'jquery-json', version: 2.3};


var encoded = $.toJSON( thing );

// '{"plugin":"jquery-json","version":2.3}'

var name = $.evalJSON( encoded ).plugin;

// "jquery-json"

var version = $.evalJSON(encoded).version;

// 2.3


co da następujący efekt:

```jquery
var thing = {plugin: 'jquery-json', version: 2.3};


var encoded = $.toJSON( thing );
// '{"plugin":"jquery-json","version":2.3}'
var name = $.evalJSON( encoded ).plugin;
// "jquery-json"
var version = $.evalJSON(encoded).version;
// 2.3

Przy kodach źródłowych, które nie mają zdefiniowanego języka, pojawi się pasek narzędziowy, który pozwoli użytkownikowi na dynamiczne określenie kolorowania składni.

pasek-kolorowania-skladnii.PNG

Po wybraniu danego języka programowania, składnia zostanie pokolorowana.

1 komentarz