Instrukcje procesorów rodziny 80x86 (M)

Dryobates

MOVMove Byte or Word
UżycieMOV dest, src
Modyfikowane flagiBrak
Kopiuje zawartość src do dest. Jeżeli dest=SS przerwania są wyłączane (za wyjątkiem wczesnych błędnych procesorów 808x). Niektóre procesory wyłączają przerwania, jeżeli dest jest którymkolwiek z rejestrów segmentowych.

Przykład:
mov ax, @data ;ładujemy segment danych do ax
mov ds, ax ;i ustawiamy go

 Liczba cykli zegaraRozmiar
Parametry808x286386486PentiumBajtów
reg, reg22211 UV2
mem, reg13+EA3211 UV2
reg, mem12+EA5411 UV2
mem, imm14+EA13311 UV*2
reg, imm42211 UV2
acc, mem145411 UV3
mem, acc143211 UV3
seg, r1622232-11 NP2
seg, m1612+EA5533-12 NP2
reg16, seg22231 NP2
mem16, seg13+EA3231 NP2
 • jeżeli specjalne rejestry 386 są użwane to wszystkie operandy są 32-bitowe
 • zestawienie nie uwzględnia operacji w trybie Protected oraz operacji na rejestrach specjalnych 386+ (control, debug, trap). Jeżeli brakuje Ci tego, to daj znać, a uzupełnię.
  • nieparowalne, jeżeli jest przesunięcie i natychmiastowe adresowanie na raz
   MOVSMove String (Byte or Word)
   UżycieMOVS dest, src
   MOVSB
   MOVSW
   MOVSD (386+)
   Modyfikowane flagiBrak

   Kopiuje dane spod adresu DS:SI (nawet, jeżeli podano operand) do ES:DI i zmienia SI i DI zależnie od rozmiaru operandu lub instrukcji. SI i DI są zwiększane, jeżeli DF=0 i zmniejszane gdy DF=. Używaj z prefiksem REP.

   Przykład:
   Lancuch db "Ala ma kota$"
   Kopia db 15 dup(?)
   ....
   push ds
   pop es ;zmienna docelowa w tym samym segmencie danych
   lea di, Kopia ;ładujemy indeks do łańcucha doktórego kopiujemy
   lea si, Lancuch ;ładujemy indeks do łańcucha z którego kopiujemy
   mov cx, 12 ;kopiujemy 12 znaków
   cld ;będziemy zwiększać indeksy
   rep movsb ;i kopiujemy po bajcie

    Liczba cykli zegaraRozmiar
   Parametry808x286386486PentiumBajtów
   movsb185774 NP1
   movsw265774 NP1
   movsd--774 NP1
   rep movsb9+17n5+4n7+4n12+3n*3+n NP2
   rep movsw9+25n5+4n7+4n12+3n*3+n NP

   2

   rep movsd--7 +4n12+3n*3+n NP2
 • = 5 jeżeli n=0, 13 jeżeli n=1
  (n = liczba bajtów, słów lub podwójnych słów)
  MOVSXMove with Sign Extend (386+)
  UżycieMOVSX dest,src
  Modyfikowane flagiBrak

  Kopije src do dest, rozszerzając znak.Rozmiar dest jest zawsze większy niż src.

  Przykład:
  mov al, FEh ;al = 1111 1110 b = -2 d
  movsx dx, al ; dx = 1111 1111 1111 1110 b = -2 d
  mov al, 0Eh ;al = 0000 1110 b = 15 d
  movsx dx, al ; dx = 0000 0000 0000 1110 b = 15 d

   Liczba cykli zegaraRozmiar
  Parametry808x286386486PentiumBajtów
  reg, reg--333 NP3
  reg, mem--633 NP3

  MOVZXMove with Zero Extend (386+)
  UżycieMOVZX dest,src
  Modyfikowane flagiBrak

  Kopiuje src do dest rozszerzając o 0. Rozmiar dest jest zawsze większy niż src.

  Przykład:
  mov al, FEh ;al = 1111 1110 b = -2 d
  movzx dx, al ; dx = 0000 0000 1111 1110 b = 254 d
  mov al, 0Eh ;al = 0000 1110 b = 15 d
  movzx dx, al ; dx = 0000 0000 0000 1110 b = 15 d

   Liczba cykli zegaraRozmiar
  Parametry808x286386486PentiumBajtów
  reg, reg--333 NP3
  reg, mem--633 NP3

  MULUnsigned Multiply
  UżycieMUL src
  Modyfikowane flagiCF OF (AF,PF,SF,ZF nieokreślone)

  Mnoży zawartość akumulatora (AL, AX lub EAX) przez src nie biorąc pod uwagę znaku (liczby w natrualnym kodzie binarnym NKB).

  Czynnik1Czynnik2 (rozmiar)Iloczyn
  ALByteAX
  AXWordDX:AX
  EAXDWordEDX:EAX

  Procesory 386+ używają algorytmu, który mnoży dowolną wartość z EAX tak samo szybko jak w rejestrach 8 czy 16 bitowych.

  Przykład:
  mov ax, 2F3h ; ax = 755 d
  mov cx, 0Eh ; cx = 15 d
  mul cx ;edx:eax = 11375 d = 2c3dh

   Liczba cykli zegaraRozmiar
  Parametry808x286386486Bajtów
  reg870-77139-1413-182
  reg16118-113219-2213-262
  reg32--9-3813-422-4
  mem8(76-83)+EA1612-1713-182-4
  mem16(124-139)+EA2412-2513-262-4
  mem32--12-2113-412-4

Autorzy:
Dryobates
LKS
Vogel
Wirek

3 komentarzy

ale macie leb :-)

brakuje mi jedynie obok opcod'ów :)

Weźmy jako przykład podaną w tabeli instrukcję 'MUL' ... wynika z tego, że na procesorze 386
wykonuje się szybciej niż na 486 ???? - byłem przekonany, że powinno być odwrotnie ....