Instrukcje procesorów rodziny 80x86 (H)

Dryobates

HLT Halt CPU
Użycie HLT
Modyfikowane flagi Brak
Zatrzymuje procesor do momentu, aż linia RESET zostawnie aktywowana lub zostanie otrzymane przerwanie (NMI lub maskowalne, ale nie zablokowane przerwanie). CPU pozostaje niewykorzystany, ale zachowuje aktualny wskaźnik CS:IP do późniejszego restartu (dotyczy tylko wznowienia poprzez przerwanie NMI lub maskowalne).
Jeżeli procesor znajduje się w trybie chronionym lub wirtualnym instrukcja ta wymaga by program ją wywołujący miał prawa na poziomie 0
  Liczba cykli zegara Rozmiar
Parametry 808x 286 386 486 Pentium Bajtów
Brak 2 2 5 4 4 NP 1

Autorzy:
Dryobates
LKS
Vogel
Wirek

1 komentarz

Naprawdę pomocny. Dziękuję Ci!
JSON formatter