Instrukcje procesorów 8086-Pentium

Dryobates

Podstawowe skróty stosowane w spisie:

acc = Akumulator (AL, AX lub EAX, chyba, że dokładnie określono który) reg = Dowolny rejestr ogólny r8 = Dowolny 8-bitowy rejestr r16 = Dowolny 16-bitowy rejestr ogólny r32 = Dowolny 32-bitowy rejestr ogólny imm = Dane natychmiastowe (stała umieszczona w instrukcji) imm8 = 8-bitowe dane natychmiastowe imm16 = 16-bitowe dane natychmiastowe mem = Adres w pamięci mem8 = Adres 8-bitowej danej mem16 = Adres 16-bitowej danej mem32 = Adres 32-bitowej danej mem48 = Adres 48-bitowej danej dest = 16/32-bitowe miejsce przeznaczenia short = 8-bitowe miejsce przeznaczenia

Czasy wykonywania instrukcji:

n - liczba powtarzanych operacji m - w skoku lub wywołaniu procedury: 286 - liczba bajtów w następnej instrukcji 386/486 - liczba komponentów: (każdy bajt kodu operacji) + 1 (jeżeli dane natychmiastowe) + 1 (jeżeli przesunięcie)

Kategorie parowalności w procesorach Pentium:

NP = nie parowalne UV = parowalne zarówno w potoku U jak i V PU = parowalne tylko w potoku U PV = parowalne tylko w potoku V

8088/8086 Wyliczanie adresu efektywnego (EA)

OpisLiczba cykli zegara
Przesunięcie6
Rejestr bazowy (Base) lub indeksowy (Index) (BX,BP,SI,DI)5
Przesunięcie+(Baza lub Indeks) 9
Baza+Indeks (BP+DI,BX+SI)7
Baza+Indeks(BP+SI, BX+DI) 8
Baza+Indeks+Przesunięcie(BP+DI, BX+SI) 11
Baza+Indks+Przesunięcie (BP+SI+disp, BX+DI+disp) 12
 • dodaj 4 cykle dla słów w nieparzystych adresach
 • dodaj 2 cykle do nadpisania segmentu
 • 80188/80186 taktowanie różni się od tego z 8088/8086/80286

Instrukcje procesorów 8086-80486

 1. AAA - Ascii Adjust for Addition
 2. AAD - Ascii Adjust for Division
 3. AAM - Ascii Adjust for Multiplication
 4. AAS - Ascii Adjust for Subtraction
 5. ADC - Add With Carry
 6. ADD - Arithmetic Addition
 7. AND - Logical And
 8. ARPL - Adjusted Requested Privilege Level of Selector (286+ PM)
 9. BOUND - Array Index Bound Check (80188+)
 10. BSF - Bit Scan Forward (386+)
 11. BSR - Bit Scan Reverse (386+)
 12. BSWAP - Byte Swap (486+)
 13. BT - Bit Test (386+)
 14. BTC - Bit Test with Compliment (386+)
 15. BTR - Bit Test with Reset (386+)
 16. BTS - Bit Test and Set (386+)
 17. CALL - Procedure Call
 18. CBW - Convert Byte to Word
 19. CDQ - Convert Double to Quad (386+)
 20. CLC - Clear Carry
 21. CLD - Clear Direction Flag
 22. CLI - Clear Interrupt Flag (disable)
 23. CLTS - Clear Task Switched Flag (286+ privileged)
 24. CMC - Complement Carry Flag
 25. CMP - Compare
 26. CMPS - Compare String (Byte, Word or Doubleword)
 27. CMPXCHG - Compare and Exchange
 28. CWD - Convert Word to Doubleword
 29. CWDE - Convert Word to Extended Doubleword (386+)
 30. DAA - Decimal Adjust for Addition
 31. DAS - Decimal Adjust for Subtraction
 32. DEC - Decrement
 33. DIV - Divide
 34. ENTER - Make Stack Frame (80188+)
 35. ESC - Escape
 36. HLT - Halt CPU
 37. IDIV - Signed Integer Division
 38. IMUL - Signed Multiply
 39. IN - Input Byte or Word From Port
 40. INC - Increment
 41. INS - Input String from Port (80188+)
 42. INT - Interrupt
 43. INTO - Interrupt on Overflow
 44. INVD - Invalidate Cache (486+)
 45. INVLPG - Invalidate Translation Look-Aside Buffer Entry (486+)
 46. IRET/IRETD - Interrupt Return
 47. Jxx - Jump Instructions Table
 48. JCXZ/JECXZ - Jump if Register (E)CX is Zero
 49. JMP - Unconditional Jump
 50. LAHF - Load Register AH From Flags
 51. LAR - Load Access Rights (286+ protected)
 52. LDS - Load Pointer Using DS
 53. LEA - Load Effective Address
 54. LEAVE - Restore Stack for Procedure Exit (80188+)
 55. POP - Pop Word off Stack
 56. POPA/POPAD - Pop All Registers onto Stack (80188+)
 57. POPF/POPFD - Pop Flags off Stack
 58. PUSH - Push Word onto Stack
 59. PUSHA/PUSHAD - Push All Registers onto Stack (80188+)
 60. PUSHF/PUSHFD - Push Flags onto Stack
 61. RCL - Rotate Through Carry Left
 62. RCR - Rotate Through Carry Right
 63. REP - Repeat String Operation
 64. REPE/REPZ - Repeat Equal / Repeat Zero
 65. REPNE/REPNZ - Repeat Not Equal / Repeat Not Zero
 66. RET/RETF - Return From Procedure
 67. ROL - Rotate Left
 68. ROR - Rotate Right
 69. SAHF - Store AH Register into FLAGS
 70. SAL/SHL - Shift Arithmetic Left / Shift Logical Left
 71. SAR - Shift Arithmetic Right
 72. SBB - Subtract with Borrow/Carry
 73. SCAS - Scan String (Byte, Word or Doubleword)
 74. SETAE/SETNB - Set if Above or Equal / Set if Not Below (386+)
 75. SETB/SETNAE - Set if Below / Set if Not Above or Equal (386+)
 76. SETBE/SETNA - Set if Below or Equal / Set if Not Above (386+)
 77. SETE/SETZ - Set if Equal / Set if Zero (386+)
 78. SETNE/SETNZ - Set if Not Equal / Set if Not Zero (386+)
 79. SETL/SETNGE - Set if Less / Set if Not Greater or Equal (386+)
 80. SETGE/SETNL - Set if Greater or Equal / Set if Not Less (386+)
 81. SETLE/SETNG - Set if Less or Equal / Set if Not greater or Equal (386+)
 82. SETG/SETNLE - Set if Greater / Set if Not Less or Equal (386+)
 83. SETS - Set if Signed (386+)
 84. SETNS - Set if Not Signed (386+)
 85. SETC - Set if Carry (386+)
 86. SETNC - Set if Not Carry (386+)
 87. SETO - Set if Overflow (386+)
 88. SETNO - Set if Not Overflow (386+)
 89. SETP/SETPE - Set if Parity / Set if Parity Even (386+)
 90. SETNP/SETPO - Set if No Parity / Set if Parity Odd (386+)
 91. SGDT - Store Global Descriptor Table (286+ privileged)
 92. SIDT - Store Interrupt Descriptor Table (286+ privileged)
 93. SHL - Shift Logical Left
 94. SHR - Shift Logical Right
 95. SHLD/SHRD - Double Precision Shift (386+)
 96. SLDT - Store Local Descriptor Table (286+ privileged)
 97. SMSW - Store Machine Status Word (286+ privileged)
 98. STC - Set Carry
 99. STD - Set Direction Flag
 100. STI - Set Interrupt Flag (Enable Interrupts)
 101. STOS - Store String (Byte, Word or Doubleword)
 102. STR - Store Task Register (286+ privileged)
 103. SUB - Subtract
 104. TEST - Test For Bit Pattern
 105. VERR - Verify Read (286+ protected)
 106. VERW - Verify Write (286+ protected)
 107. WAIT/FWAIT - Event Wait
 108. WBINVD - Write-Back and Invalidate Cache (486+)
 109. XCHG - Exchange
 110. XLAT/XLATB - Translate
 111. XOR - Exclusive OR

Autorzy:5 komentarzy

co znaczy "privileged"? konieczny CPL==0?

Jest to ważne źródło przy pisaniu OS.

Moze byc, ale szkoda, ze nie wszystko przetlumaczone na PL. Ale z drugiej strony dobrze, ze chociaz tyle ;)

Dry brawo jednak wkręcił Ci się assembler :)))
Szkoda że ja niemam czasu na pisanie programów w asm :((( Ale moje gratulacje :))

bardzo ladny spis - pogratulowac wytrwalosci w tworzeniu