Instrukcje procesorów 8086-Pentium

Dryobates

Podstawowe skróty stosowane w spisie:

acc = Akumulator (AL, AX lub EAX, chyba, że dokładnie określono który)
reg = Dowolny rejestr ogólny
r8 = Dowolny 8-bitowy rejestr
r16 = Dowolny 16-bitowy rejestr ogólny
r32 = Dowolny 32-bitowy rejestr ogólny
imm = Dane natychmiastowe (stała umieszczona w instrukcji)
imm8 = 8-bitowe dane natychmiastowe
imm16 = 16-bitowe dane natychmiastowe
mem = Adres w pamięci
mem8 = Adres 8-bitowej danej
mem16 = Adres 16-bitowej danej
mem32 = Adres 32-bitowej danej
mem48 = Adres 48-bitowej danej
dest = 16/32-bitowe miejsce przeznaczenia
short = 8-bitowe miejsce przeznaczenia

Czasy wykonywania instrukcji:

n - liczba powtarzanych operacji
m - w skoku lub wywołaniu procedury:
286 - liczba bajtów w następnej instrukcji
386/486 - liczba komponentów: (każdy bajt kodu operacji) + 1 (jeżeli dane natychmiastowe) + 1 (jeżeli przesunięcie)

Kategorie parowalności w procesorach Pentium:

NP = nie parowalne
UV = parowalne zarówno w potoku U jak i V
PU = parowalne tylko w potoku U
PV = parowalne tylko w potoku V

8088/8086 Wyliczanie adresu efektywnego (EA)

OpisLiczba cykli zegara
Przesunięcie6
Rejestr bazowy (Base) lub indeksowy (Index) (BX,BP,SI,DI)5
Przesunięcie+(Baza lub Indeks) 9
Baza+Indeks (BP+DI,BX+SI)7
Baza+Indeks(BP+SI, BX+DI) 8
Baza+Indeks+Przesunięcie(BP+DI, BX+SI) 11
Baza+Indks+Przesunięcie (BP+SI+disp, BX+DI+disp) 12
 • dodaj 4 cykle dla słów w nieparzystych adresach
 • dodaj 2 cykle do nadpisania segmentu
 • 80188/80186 taktowanie różni się od tego z 8088/8086/80286

Instrukcje procesorów 8086-80486

 1. AAA - Ascii Adjust for Addition
 2. AAD - Ascii Adjust for Division
 3. AAM - Ascii Adjust for Multiplication
 4. AAS - Ascii Adjust for Subtraction
 5. ADC - Add With Carry
 6. ADD - Arithmetic Addition
 7. AND - Logical And
 8. ARPL - Adjusted Requested Privilege Level of Selector (286+ PM)
 9. BOUND - Array Index Bound Check (80188+)
 10. BSF - Bit Scan Forward (386+)
 11. BSR - Bit Scan Reverse (386+)
 12. BSWAP - Byte Swap (486+)
 13. BT - Bit Test (386+)
 14. BTC - Bit Test with Compliment (386+)
 15. BTR - Bit Test with Reset (386+)
 16. BTS - Bit Test and Set (386+)
 17. CALL - Procedure Call
 18. CBW - Convert Byte to Word
 19. CDQ - Convert Double to Quad (386+)
 20. CLC - Clear Carry
 21. CLD - Clear Direction Flag
 22. CLI - Clear Interrupt Flag (disable)
 23. CLTS - Clear Task Switched Flag (286+ privileged)
 24. CMC - Complement Carry Flag
 25. CMP - Compare
 26. CMPS - Compare String (Byte, Word or Doubleword)
 27. CMPXCHG - Compare and Exchange
 28. CWD - Convert Word to Doubleword
 29. CWDE - Convert Word to Extended Doubleword (386+)
 30. DAA - Decimal Adjust for Addition
 31. DAS - Decimal Adjust for Subtraction
 32. DEC - Decrement
 33. DIV - Divide
 34. ENTER - Make Stack Frame (80188+)
 35. ESC - Escape
 36. HLT - Halt CPU
 37. IDIV - Signed Integer Division
 38. IMUL - Signed Multiply
 39. IN - Input Byte or Word From Port
 40. INC - Increment
 41. INS - Input String from Port (80188+)
 42. INT - Interrupt
 43. INTO - Interrupt on Overflow
 44. INVD - Invalidate Cache (486+)
 45. INVLPG - Invalidate Translation Look-Aside Buffer Entry (486+)
 46. IRET/IRETD - Interrupt Return
 47. Jxx - Jump Instructions Table
 48. JCXZ/JECXZ - Jump if Register (E)CX is Zero
 49. JMP - Unconditional Jump
 50. LAHF - Load Register AH From Flags
 51. LAR - Load Access Rights (286+ protected)
 52. LDS - Load Pointer Using DS
 53. LEA - Load Effective Address
 54. LEAVE - Restore Stack for Procedure Exit (80188+)
 55. POP - Pop Word off Stack
 56. POPA/POPAD - Pop All Registers onto Stack (80188+)
 57. POPF/POPFD - Pop Flags off Stack
 58. PUSH - Push Word onto Stack
 59. PUSHA/PUSHAD - Push All Registers onto Stack (80188+)
 60. PUSHF/PUSHFD - Push Flags onto Stack
 61. RCL - Rotate Through Carry Left
 62. RCR - Rotate Through Carry Right
 63. REP - Repeat String Operation
 64. REPE/REPZ - Repeat Equal / Repeat Zero
 65. REPNE/REPNZ - Repeat Not Equal / Repeat Not Zero
 66. RET/RETF - Return From Procedure
 67. ROL - Rotate Left
 68. ROR - Rotate Right
 69. SAHF - Store AH Register into FLAGS
 70. SAL/SHL - Shift Arithmetic Left / Shift Logical Left
 71. SAR - Shift Arithmetic Right
 72. SBB - Subtract with Borrow/Carry
 73. SCAS - Scan String (Byte, Word or Doubleword)
 74. SETAE/SETNB - Set if Above or Equal / Set if Not Below (386+)
 75. SETB/SETNAE - Set if Below / Set if Not Above or Equal (386+)
 76. SETBE/SETNA - Set if Below or Equal / Set if Not Above (386+)
 77. SETE/SETZ - Set if Equal / Set if Zero (386+)
 78. SETNE/SETNZ - Set if Not Equal / Set if Not Zero (386+)
 79. SETL/SETNGE - Set if Less / Set if Not Greater or Equal (386+)
 80. SETGE/SETNL - Set if Greater or Equal / Set if Not Less (386+)
 81. SETLE/SETNG - Set if Less or Equal / Set if Not greater or Equal (386+)
 82. SETG/SETNLE - Set if Greater / Set if Not Less or Equal (386+)
 83. SETS - Set if Signed (386+)
 84. SETNS - Set if Not Signed (386+)
 85. SETC - Set if Carry (386+)
 86. SETNC - Set if Not Carry (386+)
 87. SETO - Set if Overflow (386+)
 88. SETNO - Set if Not Overflow (386+)
 89. SETP/SETPE - Set if Parity / Set if Parity Even (386+)
 90. SETNP/SETPO - Set if No Parity / Set if Parity Odd (386+)
 91. SGDT - Store Global Descriptor Table (286+ privileged)
 92. SIDT - Store Interrupt Descriptor Table (286+ privileged)
 93. SHL - Shift Logical Left
 94. SHR - Shift Logical Right
 95. SHLD/SHRD - Double Precision Shift (386+)
 96. SLDT - Store Local Descriptor Table (286+ privileged)
 97. SMSW - Store Machine Status Word (286+ privileged)
 98. STC - Set Carry
 99. STD - Set Direction Flag
 100. STI - Set Interrupt Flag (Enable Interrupts)
 101. STOS - Store String (Byte, Word or Doubleword)
 102. STR - Store Task Register (286+ privileged)
 103. SUB - Subtract
 104. TEST - Test For Bit Pattern
 105. VERR - Verify Read (286+ protected)
 106. VERW - Verify Write (286+ protected)
 107. WAIT/FWAIT - Event Wait
 108. WBINVD - Write-Back and Invalidate Cache (486+)
 109. XCHG - Exchange
 110. XLAT/XLATB - Translate
 111. XOR - Exclusive OR
Autorzy:

9 komentarzy

It's nice to see that some people still understand how to write a quality post free visa gift code generator

xender pc allows the users to transfer the file from one device to another device without using any external cables or Internet connection. It uses the Wi-Fi of your device to send the data wirelessly.

I really appreciate this wonderful post that you have provided for us. I assure this would be beneficial for most of the people.
google maps street view

I have read many other articles about the same topic, but your article convinced me! Thanks your share free game stop gift code generator

co znaczy "privileged"? konieczny CPL==0?

Jest to ważne źródło przy pisaniu OS.

Moze byc, ale szkoda, ze nie wszystko przetlumaczone na PL. Ale z drugiej strony dobrze, ze chociaz tyle ;)

Dry brawo jednak wkręcił Ci się assembler :)))
Szkoda że ja niemam czasu na pisanie programów w asm :((( Ale moje gratulacje :))

bardzo ladny spis - pogratulowac wytrwalosci w tworzeniu