New

Dynax
Słowo kluczowe New służy do przydzielania dynamicznie pamięci

Przykład:

#include <iostream>
using namespace std;
 
int main()
{
     //Tworzymy 3 bloki pamięci dynamicznej
     int *iFoo = new int[10];
     float *fFoo = new float[10];
     string *sFoo = new string[10];
 
     //Teraz trzeba je skasować by nie nastąpił wyciek pamięci
     delete[] iFoo;
     delete[] fFoo;
     delete[] sFoo;
}
Ten artykuł wymaga dopracowania!

Jeżeli możesz popraw ten artykuł według zaleceń, które możesz znaleźć na stronie Artykuły do poprawy. Po dopracowaniu tego tekstu można usunąć ten komunikat.

0 komentarzy