New

Dynax
Słowo kluczowe New służy do przydzielania dynamicznie pamięci

Przykład:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
   //Tworzymy 3 bloki pamięci dynamicznej
   int *iFoo = new int[10];
   float *fFoo = new float[10];
   string *sFoo = new string[10];

   //Teraz trzeba je skasować by nie nastąpił wyciek pamięci
   delete[] iFoo;
   delete[] fFoo;
   delete[] sFoo;
}
Ten artykuł wymaga dopracowania!

Jeżeli możesz popraw ten artykuł według zaleceń, które możesz znaleźć na stronie Artykuły do poprawy. Po dopracowaniu tego tekstu można usunąć ten komunikat.

0 komentarzy